Ortaokul arşivleri - Zafer Koleji
Zafer Koleji Ortaokulu olarak temel amacımız hem akademik hem sosyal hem de duygusal açıdan güçlü, kendisini tanıyan, ne istediğini bilen ve böylece kendini gerçekleştirebilen bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizi Büyük Atatürk’ün “Eğitimde heba edilecek tek bir birey dahi yoktur.” sözünden hareket ederek, her birinin kıymetli ve özel olduğunun bilinciyle geleceğe hazırlıyoruz. Hedefimize ulaşmak adına öğrencilerimizi akademik derslerin yanında kültür, sanat ve spor alanlarında da destekliyor, tüm öğrencilerimizi bireysel özellik ve yetenekleri doğrultusunda bu alanlarda branşlaşmış sanat ve spor dallarına yönlendiriyoruz. Öğrencilerimizin birer dünya vatandaşı olarak yetişebilmeleri için teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, öğrencilerimizi bu teknoloji ve yeniliklerle buluşturuyor, bilgilendiriyor ve teşvik edici aktivitelerle farkındalıklarının artmasını sağlıyoruz. Zafer Koleji öğrencilerini yaşadığı çevreye, doğaya ve topluma karşı duyarlı, saygılı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını özümsemiş, ileride de bu kazanımları gelecek nesillere aktarabilecek donanımda bireyler olarak yetiştiriyoruz. Biliyoruz ki iyi olmak bunu gerektirir ve iyiler hep kazanır.
Tolga Semen Zafer Koleji Ortaokul Müdürü

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Özel Zafer Koleji Ortaokulu olarak öğrencilerimizin Türk Millî Eğitimi’nin ilke ve amaçlarına uygun olarak çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip bireyler olmasını önemsiyoruz. Öğrencilerimizi Atatürk ilke ve inkılapları ışığında yürüyen, çağdaş, bilimsel akla inanan, dünyayla entegre olmuş, yabancı dil becerilerine sahip; vatanına, milletine ve millî değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Ortaokulda benimsediğimiz eğitim modelimiz, öğrencilerimizin ilgi, ihtiyaç ve gelişimlerine yönelik olarak bilimsel veriler ışığında, bilimin ve çağın gereksinimlerine uygun nitelikte belirlenmiş; eğitim hedeflerine etkili ve doğru yöntemlerle ulaşılması amaçlanarak öğrencilerimiz için nitelikli öğrenme ortamları sunulacak şekilde tasarlanmıştır.

Yaparak, yaşayarak sorgulamaya ve keşfetmeye dayalı, öğrenci merkezli, gelişimsel, bilimin doğasına uygun eğitim yaklaşımı ile çocuklarımıza sunduğumuz nitelikli öğrenme ortamları; onların kendileri ile barışık, özgüven sahibi, motivasyonu yüksek, mutlu, bir amacı olan, istikrarlı, yaratıcı ve farklı düşünen, çözüm odaklı, uyumlu, kendine ve çevresine karşı farkındalık kazanmış, farklılıklara saygılı, doğaya ve yaşam haklarına duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.