Anaokulu arşivleri - Zafer Koleji
Zafer Koleji Anaokulu olarak Atatürk ilke ve devrimlerinin aydınlığında bilişsel olarak esnek, bilimsel düşünme becerilerine sahip, iletişim becerileri gelişmiş, farklı kültürlerle iş birliği geliştirebilen, görüşlerini açıklıkla ifade edebilen, etik ve sorumlu dijital vatandaş davranışları sergileyen, akademik donanımı güçlü bireyler yetiştirerek onları bir üst eğitim ve öğretime hazırlamak temel hedefimizdir. Öğrencilerimizin sosyal ve akademik gelişimine hassasiyetle yaklaşan okulumuz, mesleki anlamda güçlü donanıma sahip deneyimli öğretmenler ile zenginleştirilmiş bir akademik program uygulamaktadır. Bu program çerçevesinde öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak bireyin içinde var olan potansiyeli ortaya çıkarabilmesini ve en üst düzeye getirebilmesini destekleyen bir öğrenme ortamı oluşturulmaktadır. Öğretmenlerimiz; öğrencinin yanında bir rehber gibi yer alarak, öğrenmeyi kolaylaştırıp öğrenciyi keşfederek öğrenmeye teşvik ederler. Sınıflarında farklı öğrenen öğrencilerin bulunduğunu bilerek öğretebilmek için bir tasarımcı gibi çalışıp hazırlık yapan öğretmenlerimiz, herkesin düşüncesini dile getirebildiği ve kendini değerli hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturmayı hedeflerler. Amacımız öğrenmekten keyif alan, kendisiyle-toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık, değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek ve mutlu bireyler yetiştirmektir. Eğitim kadromuzla, değerli velilerimiz ve öğrencilerimizle bütünleşerek amacımıza ulaşacağımıza inanıyor, saygılar sunuyorum.
Ayşegül Gür Zafer Koleji Anaokulu Müdürü

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Temel eğitimin ilk basamağı erken çocukluk eğitimidir. Yapılan araştırmalar, bireyin yaşam boyunca sahip olduğu bilgi ve becerilerin çok büyük bölümünü erken çocukluk döneminde edindiğini ve sonraki tüm öğrenmelerin bu süreçteki kazanımlar üzerine inşa edildiğini ortaya koymuştur. Bu nedenle, erken çocukluk döneminde gerçekleştirilen sağlıklı, nitelikli ve çok yönlü bir eğitim çocukların kendisi ve çevresine ilişkin farkındalık kazanmış, donanımlı ve mutlu bireyler olarak yetişmeleri için çok önemlidir. Zafer Kolejinde verilen erken çocukluk eğitimi ile kendisini ve yaşadığı dünyayı tanıyan, yeni öğrenme yaşantıları ve deneyimlere açık, bilgi ve becerilerini etkili ve verimli kullanan duyarlı ve bağımsız bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır.

Geleceğin mutlu ve sağlıklı nesilleri, nitelikli eğitim programı, çağdaş eğitim yaklaşımı ve uzman eğitim kadrosu ile Zafer Kolejinde yaşama hazırlanmaktadır. Zafer Koleji Anaokulu eğitim programı, Milli Eğitim Bakanlığının oluşturduğu Okul Öncesi Eğitim Programını esas almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir özel öğretim kurumu olarak 36-66 aylık çocuklara Erken Çocukluk Eğitimi hizmeti verilmektedir. Okulumuzda çocukların ilgi, ihtiyaç ve gelişim özellikleri önemsenmektedir. Çocuklarımıza modern çağın gereksinimlerine uygun nitelikte temel yaşamsal beceriler ile sonraki öğrenmeleri için temel olacak bilgi ve beceriler kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda anaokulumuzda zengin fiziksel imkânlar ve alanında uzman eğitim kadrosu ile nitelikli ve dinamik bir eğitim yapılmaktadır.

Anaokulumuzda Erken Çocukluk Eğitimi, yapılandırmacı yaklaşımı temel alarak, tüm dünyada uygulanan, birbirinden farklı yöntem ve içeriklerle High Scope, GEMS, Montessori, Reggio Emilia, Waldorf gibi farklı eğitim yaklaşımlarına özgü program ilkeleri ile zenginleştirilmiştir. Anaokulumuzda eğitim; modern, gelişimsel, sorgulamaya ve problem çözmeye dayalı, yaparak-yaşayarak aktif öğrenmeyi benimseyen bütünleştirilmiş bir yapıda gerçekleştirilir. Bu yapı, çocuklarımızın ‘bugünü yaşayarak geleceğe hazırlanmaları’ fikrini yaşantı ve deneyimlere dönüştürecek içerik ve niteliğe sahiptir.

Anaokulumuzda sorgulayan, keşfeden, yaparak yaşayarak öğrenen çocuklar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Çocuklar, hazırlanan etkinlikleri doğal bir süreç olarak algılayıp, yaşamsal deneyimleri ile birlikte hem duyarak hem dokunarak hem görerek hem tat alarak hem hissederek hem de koklayarak; duyuşsal ve duyusal becerilerini kullanarak farklı öğrenme stillerine uygun bir ortamda keşfederler.

Haftalık etkinlik uygulaması içinde Anadil, İngilizce, Sanat, Bilim, Drama, Müzik – Orff, Hareket Eğitimi(Yüzme, Temel Jimnastik, Beden Eğitimi, Dans) Oyun, Fen, Matematik, Satranç, Bilgisayar, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Alan Gezileri uygulanır.