YABANCI DİL EĞİTİMİ - Zafer Koleji

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Ortaokulumuzda dil ediniminde “iletişimsel yaklaşım” temel alınmış ve programımız, “Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Ölçütleri” ile bağdaştırılmıştır. Öğrencilerimizin değişen ve gelişen dünyada bir adım daha önde olması amacıyla eğitim modelimizde yabancı dil bir ders değil, iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz günlük yaşamları içerisinde yabancı dilde iletişim kurarak dil edinimini içselleştirir. Bu süreç, dünya dillerine karşı olumlu tutum geliştirmeleri, farklı dil ve kültürlere yönelik farkındalık kazanmaları ve küresel yetkinlikleri kazanmaları açısından önemli görülmektedir.

Ortaokulumuzda 8.sınıf seviyesine kadar, dil öğreniminde her öğrenciye kendi seviyesine göre ilerleme ve kendi seviyesindeki arkadaşlarıyla dersi takip etme imkânı tanıyan kur sistemi uygulanmakta ve derslerimiz haftalık 10 saatlik “main course ve skills” derslerimizden oluşmaktadır. Yoğun ders saatleri ile desteklenerek dilin temel işlevi olan yazılı ve sözlü iletişimi hayata geçirmeyi hedefleyen İngilizce dil edinimi programımız, İngilizce öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizi uluslararası standartlarda belgeleyen uluslararası sınavlara hazırlayacak şekilde gerçekleştirilmektedir. 8.sınıf seviyesine gelen öğrencilerimiz ise, LGS’ye yönelik hazırlık aşamasında 5 ders saati MEB müfredatına bağlı İngilizce dil eğitimi ile devam ederler.

Ortaokulda İngilizcenin yanı sıra öğrencilerimiz, haftalık 2 ders saatinden oluşan “Almanca, İspanyolca ve Fransızca” dil programlarına seçmeli “ikinci yabancı dil” dersleri ile dahil edilerek küresel yetkinlikler ile dünyaya hazırlanmaktadırlar.