Uluslararası Eğitim Ofisi - Zafer Koleji

Uluslararası Eğitim Ofisi

Zafer öğrencileri, dünyanın en iyi üniversitelerine uluslararası eğitim alanında uzman danışmanlarla hazırlanıyor! Öğrencilerimiz, dünyanın en önemli 100 üniversitesine burs kazandıran Dream Big ile kendilerine özel yurt dışı eğitim danışmanlığı alarak geleceğe başarıyla hazırlanıyorlar.

Öğrenciye özel yurt dışı eğitim danışmanı Dream Big ile öğrencilerimiz kariyer ve geleceklerine yönelik bilinçli seçimler yapmaları üzerine danışmanlık ve eğitim hizmetleri alıyorlar. Öğrencilerimiz, büyük bir çoğunluğunun Amerika’da bulunduğu, dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun eğitmen ve CERN, CEA gibi prestijli enstitü ve merkezlerin profesyonel ekiplerinden dersler alarak yurt dışında eğitim alma fırsatını artırıyorlar. Bu danışmanlık sayesinde, öğrencilerimizi onlara özel tasarlanan bütünsel hizmetler, “dünyanın yeni sofistleri” olarak yaklaşıp en iyi yönlerini ve potansiyellerini ortaya çıkaracak faaliyetler düzenliyor, en doğru seçimleri yapmak ve en başarılı bireyler arasında yer almalarını sağlamak üzere onları alanında en deneyimli stratejistlerle bir araya getiriyor, bu bilgelik yolculuğunda onlara rehberlik ediyoruz. Faaliyetlerini dünya üzerinde yirmiden fazla ülkede sürdüren, öğrencilerine sağladığı binlerce üniversite kabulü ve burs başarılarındaki yetkinliğini kanıtlamış bu danışmanlığı öğrencilerimiz ile paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

AP School

Oxford, Harvard, Stanford, MIT ve Yale gibi dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun hocalarla AP dersleri, sadece Zafer’de!

Türkiye’de Amerikan Okulları’nda uygulanan en önemli uluslararası diploma programı olarak kabul edilen Advanced Placement (AP) Programı, Amerika’da bulunan College Board tarafından hazırlanan ve programın öğrencilerine yükseköğrenim düzeyinde ders alabilme fırsatı sunan bir ABD müfredatıdır. Öğrencilerimizin, girdikleri sınavlar sonucunda üniversitede ders kredisi kazanma hakkı bulunmaktadır.

Dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olmuş 400’den fazla tecrübeli eğitmenleri ile eğitim altyapısı sunan Scholege, öğrencilerine akademik sınavlara hazırlık yapmak üzerine özel hizmet sunmaktadır.

ADVANCED PLACEMENT (AP) PROGRAMI NEDİR?

Advanced Placement (AP) Programı, Amerika’da bulunan College Board tarafından hazırlanan ve programın öğrencilerine yükseköğrenim düzeyinde ders alabilme fırsatı sunan bir ABD müfredatıdır ve öğrencilerin, girdikleri sınavlar sonucunda üniversitede ders kredisi kazanma hakkı bulunmaktadır.

Okulumuzda uygulanmaya başlanan Advanced Placement (AP) Programı, öğrencilerin ağırlıklı not ortalamalarına katılan ve dışarıdan uygulanan standardize edilmiş sınavları içermektedir. Öğrencilerimize, alacak oldukları not (1-5) doğrultusunda, kabul almayı hedefledikleri üniversitelerden kredi alma imkânı sunulabilmektedir.

Advanced Placement (AP) Programı dersleri, akademik okul yılı boyunca okutulur ve ilgili sınavlar Mayıs ayı içinde belirlenen tarihlerde yapılır. Öğrencilerin bu dersleri, okulu müsaade ettiği müddetçe, lisede herhangi bir sınıfta alabilmesi mümkündür.

Advanced Placement Programı’na Birleşik Devletler dışından katılan öğrenciler, programın sınavlarına dışarıdan takviye alarak hazırlanır ve önceden kayıt yaptırdıkları AP sınavlarına her yıl Mayıs ayında girerler. Öğrencilerin üniversite başvurularında kullanabileceği ve üniversitelerin genel itibarıyla istediği sınav puanları en az 3 ve üzeri puanlardır.

AP eğitimleri ile öğrencilerimiz;
AP Capstone

AP Research (Araştırma)

AP Seminar (Seminer)

Arts (Sanatsal Dersler)

AP Art History (Sanat Tarihi)

AP Music Theory (Müzik Kuramı)

AP English Language and Composition (İngiliz Dili ve Kompozisyon)

AP English Literature and Composition (Ingiliz Edebiyatı ve Kompozisyon)

History and Social Sciences (Tarih ve Sosyal Bilimler)

AP Comparative Government and Politics (Karşılaştırmalı Devlet Yönetimi ve Siyaset)

AP European History (Avrupa Tarihi)

AP Macroeconomics (Makroekonomi)

 AP Microeconomics (Mikroekonomi)

AP Psychology (Psikoloji)

AP United States Government and Politics (Birleşik Devletler Devlet Yönetimi ve Siyaset)

AP United States History (Birleşik Devletler Tarihi)
AP World History: Modern (Modern Dünya Tarihi)

Math and Computer Science (Matematik ve Bilgisayar Bilimi)

AP Calculus AB (Kalkülüs AB)

AP Calculus BC (Kalkülüs BC)

AP Computer Science A (Bilgisayar Bilimi A)

AP Computer Science Principles (Bilgisayar Bilimi İlkeleri)

AP Statistics (İstatistik)

Sciences (Fen Bilimleri)

AP Biology (Biyoloji)

AP Chemistry (Kimya)

AP Environmental Science (Çevre Bilimi)

AP Physics 1: Algebra-Based (Cebire Dayalı Fizik 1)

AP Physics 2: Algebra-Based (Cebire Dayalı Fizik 2)

AP Physics C: Electricity and Magnetism (Fizik Ć: Elektrik ve Manyetizma)

AP Physics C: Mechanics (Mekanik)

AP World Languages and Cultures (Dünya Dilleri ve Kültürleri)

AP Chinese Language and Culture (Çince Dili ve Kültürü)

AP French Language and Culture (Fransız Dili ve Kültürü)

AP German Language and Culture (Alman Dili ve Kültürü)

AP Italian Language and Culture (İtalyan Dili ve Kültürü)

AP Japanese Language and Culture (Japon Dili ve Kültürü)

AP Latin (Latince)

AP Spanish Language and Culture (İspanyol Dili ve Kültürü)

AP Spanish Literature and Culture (İspanyol Edebiyatı ve Kültürü) dersleri kapsamında programdan yararlanılabilmektedir.

 

Cern Student Camp

Zafer öğrencileri, dünyanın en iyi bilim insanları ile proje hazırlıyor! Bilim insanlarından dersler alacakları Cern Eğitim Kampı’nda öğrencilerimiz gerçek bilim projelerine dâhil oluyor, dünyanın en önemli bilim insanlarıyla birlikte çalışma fırsatı buluyorlar.

CERN Eğitim Kampı’nda, öğrencilerimiz 1 hafta boyunca 5 ana başlıkta (Electronics-Computing-Medical-HEP-Detectors) dünyanın en iyi bilim insanlarından dersler alacak, onların gerçek bilim projelerine dâhil olacak, gerçek akademik proje nasıl yapılır onu öğrenirken dünyanın en önemli bilim insanlarıyla sosyalleşme imkânı da bulacaklar.

Programa katılmış öğrenciler okulumuza döndükten sonra bireysel projelerini CERN hocaları ile çalışmaya devam edebilecekler. Daha önce sadece turistik gezi yapılan CERN’de, bu sene ilk defa Türk öğrenciler gerçek bir proje yapma şansına sahip olacaklar.

Academic Discussion Club
Zafer öğrencileri, uluslararası akademisyenlerle İngilizce münazara yapıyor! Bilgi ve uzmanlığı paylaşmak amacıyla kurulan forumlarla öğrencilerimiz, hem dil becerilerini geliştiriyor hem de grup iletişimlerini güçlendirme fırsatı buluyorlar.

Genel bilgi müfredatının, öğrencilerimizin ilgisini ve yaratıcılığını geliştirmek amacıyla tasarlandığı toplantılarda, öğrencilerimiz tarih, arkeoloji, insan bilimi, coğrafya, sanat, kültür, kentleşme ve etik konuları üzerine de uzmanlar ile birlikte çalışmalar yürütüyorlar.

Program Kapsamında Öğrencilerimiz;

Olayların geniş bir olay ekosisteminde nasıl birbirine bağlandığını ve birbiriyle ilişkileri Dünyadaki yaşamın temel zaman çizelgesi Homo Sapiens’in evrimsel zaman çizelgesi, estetik anlayış, sanatsal ve tasarımla ilgili kavramlar, tarım ve kırsal arazi kullanımı ile şehirler ve kentsel arazi kullanımındaki kalıpları ve süreçleri, endüstriyel ve ekonomik kalkınma süreçleri, ahlak metafiziği, etik ve teolojiyi kavramları hakkında bilgi sahibi olacak ve konunun uzmanları ile fikir paylaşımında bulunacaklar.

Program İçerikleri

Ünite 1: Dünya ve Ötesinde Yaşam Dünyadaki yaşamın nasıl ortaya çıktığına ve yaşamın tarihine doğru keşfe çıkıyoruz.

Ünite 2: Küresel Tarih Öncesi Dünyanın dört bir yanındaki insan kökenleri hakkında konuşuyoruz.

Ünite 3: Arkeolojik Olarak Düşünmek Arkeologların geçmişle ilgili çalışmalarında kullandıkları araç ve yöntemlerini inceliyoruz.

Kültürel Yapılar ve Süreçler Dil, din ve diğer kültürel uygulamaların tarihsel süreçlerine odaklanıyoruz.

Ünite 4: Tunç Çağı’ndan Roma İmparatorluğu’na Sanat ve Mimarlık Sanat ve mimarlığın tarihini okuyor, gelişim sürecini inceliyoruz.

Ünite 5: Estetik ve Eleştiri Sanat eleştirisi kavramıyla ilgili farklı felsefi yaklaşımları birlikte keşfediyoruz.

Ünite 6: Coğrafi Olarak Düşünmek Coğrafyacıların ların inceleme yaparken kullandıkları araç ve yöntemler üzerine incelemeler yapıyoruz.

Ünite 7: Nüfus/Göç Kalıpları ve Süreçleri Insan popülasyonlarıyla ilişkili kalıpları konuşuyoruz.

Ünite 8: Kültürel Yapılar Süreçler Dil,din ve diğer kültürel uygulamaların tarihsel süreçlerine odaklanıyoruz.

Ünite 9: Tarımsal/Kentsel Arazi Kullanım Modelleri ve Süreçleri Tarımın gelişimi ve yayılış süreçlerini öğrenirken, kentleşme ve müteakip küreselleşme ilişkisi üzerine de sohbet ediyoruz.

Ünite 10: Endüstriyel, Ekonomik Kalkınma Modelleri ve Süreçleri Sanayileşmenin kökeni, etkileri ve ekonomik kalkınmadaki rolünü birlikte inceliyoruz

Ünite 11: Politik Yapı ve Süreçler Siyasi organizasyonlar kapsamında nüfus ve kültürel kalıplar hakkında konuşuyoruz.

Ünite 12: Etik ve Ahlak Ahlaki yargıların doğası ve temellerine dair teorileri araştırıyoruz.

Ünite 13: Cinsiyet ve Irk Çalışmaları Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık kavramları hakkında fikir paylaşımında bulunuyoruz.