STEM EĞİTİMİ - Zafer Koleji

STEM EĞİTİMİ

Okulumuzda yapılandırılmış bir öğretim programı uygulanmaktadır. Her kademede edinilen bilgi bir sonraki bilgiyi yapılandırmaya zemin hazırlar. STEM uygulamaları ortaokulda öğretim programlarına uygun olarak disiplinlerarası bir yaklaşımla STEM lider öğretmenlerimizin koordinasyonuyla zümre öğretmenlerimiz tarafından yürütülmektedir.

STEM uygulamalarında öğrencilerimizin gelişim çağlarına uygun olarak günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk almaları, bu sorunları çözmede temel bilimlere ilişkin bilgi, bilimsel süreç ve diğer yaşam becerilerini kullanmaları amaçlanmaktadır. Aynı zamanda; birey, toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilinci geliştirmeleri, fen bilimlerini matematik, teknoloji ve mühendislikle bütünleştirerek problemlere yönelik disiplinler arası bakış kazanmaları; buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaşmaları, öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak ürün oluşturabilmeleri amaçlanmaktadır.

Düzenli olarak her yıl Uluslararası STEM Olimpiyatlarına (İ-STEM) katılan öğrencilerimiz çeşitli kategorilerde Dünya birinciliği dereceleri almışlardır. Aynı zamanda bilimsel yöntemlerin kullanıldığı TÜBİTAK proje yarışmalarına katılarak dereceler elde etmişlerdir. Öğrencilerimiz katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmaların hazırlıklarını alan uzmanlarımızın rehberliğinde laboratuvarlarımızda tamamlamaktadırlar.

Ortaokul STEM laboratuvarımız, eğitim teknolojilerini derslerde kullanma konusunda oldukça elverişlidir. 2023-2024 eğitim-öğrenme yılında Avrupa Okul Ağı olan STEM okul etiketi için başvuruda bulunulmuştur.

Öğrencilerimiz her yıl geleneksel olarak Bilim ve Teknoloji haftasında gerçekleştirdiğimiz STEM AİLE ETKİNLİĞİ ile edindikleri bilgileri anlık verilen görevler ve projelerle aileleri ile birlikte deneyimleme fırsatı bulurlar.