EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ - Zafer Koleji

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Özel Zafer Koleji Ortaokulu olarak öğrencilerimizin Türk Millî Eğitimi’nin ilke ve amaçlarına uygun olarak çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip bireyler olmasını önemsiyoruz. Öğrencilerimizi Atatürk ilke ve inkılapları ışığında yürüyen, çağdaş, bilimsel akla inanan, dünyayla entegre olmuş, yabancı dil becerilerine sahip; vatanına, milletine ve millî değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Ortaokulda benimsediğimiz eğitim modelimiz, öğrencilerimizin ilgi, ihtiyaç ve gelişimlerine yönelik olarak bilimsel veriler ışığında, bilimin ve çağın gereksinimlerine uygun nitelikte belirlenmiş; eğitim hedeflerine etkili ve doğru yöntemlerle ulaşılması amaçlanarak öğrencilerimiz için nitelikli öğrenme ortamları sunulacak şekilde tasarlanmıştır.

Yaparak, yaşayarak sorgulamaya ve keşfetmeye dayalı, öğrenci merkezli, gelişimsel, bilimin doğasına uygun eğitim yaklaşımı ile çocuklarımıza sunduğumuz nitelikli öğrenme ortamları; onların kendileri ile barışık, özgüven sahibi, motivasyonu yüksek, mutlu, bir amacı olan, istikrarlı, yaratıcı ve farklı düşünen, çözüm odaklı, uyumlu, kendine ve çevresine karşı farkındalık kazanmış, farklılıklara saygılı, doğaya ve yaşam haklarına duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.