SANAT EĞİTİMİ - Zafer Koleji

SANAT EĞİTİMİ

Okulumuzda sanat bölüm başkanlığının takibi ve rehberliğinde görsel sanatlar ve sanat (enstrüman/bando/drama) dersleri yer alır.

Görsel Sanatlar eğitimimiz, öğrencilerimize yaratıcı düşünme, estetik duyarlılık ve sanatsal ifade becerileri kazandırmayı hedefleyerek sanatın gücünü anlamalarını ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarını teşvik etmek üzerine odaklanır.

MEB öğretim programı ile zenginleştirilen ve ilgi, ihtiyaç doğrultusunda şekillendirilen etkinlikler, öğrencilerimizin zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimini destekler.

Öğrencilerimize müziğin evrensel dilini öğretmeyi ve bu sanatsal ifade biçimini keşfetmelerini desteklemeyi amaçlayan sanat derslerimizde öğrencilerimize keman, gitar, piyano enstrümanları ile bando takımında yer alma ve drama dersi seçiminde  bulunma imkanı tanınır. Boylece müziğin birleştirici, ifade edici ve öğretici bir güç olarak görülmesini teşvik etmek üzerine odaklanılır.

Ayrıca yaratıcı drama derslerimiz çocuklarımızda birbirinden farklı pek çok becerinin bir arada gelişmesini sağlar. Başta sosyal gelişim olmak üzere, dil, iletişim, bilişsel ve psikomotor gelişimlerine açıkça katkı sağlar. Derslerimizde gerçekleştirilen oyunlar veya etkinlikler öğrencilerin İlgi ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilir.