ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME PROGRAM GELİŞTİRME - Zafer Koleji

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME PROGRAM GELİŞTİRME

Okulumuzun ilkeleri doğrultusunda, öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerine sahip, dünya vatandaşı olarak hayata hazırlanmalarını sağlayacak eğitim modelleri benimsenmiştir. Eğitim ve öğrenme alanında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek çağdaş uygulamaları öğrencilerimizle buluşturacak öğrenme süreçleri ve buna paralel olarak ölçme değerlendirme araçları tasarlanmaktadır. Beceri gelişimini desteklemeye yönelik öğretim materyalleri hazırlama, uygulama, değerlendirme sonuçlarına göre düzeltme ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Öğrenci gelişimini izlemek ve öğrenme eksiklerini belirlemek amacıyla çeşitli ölçme araçları geliştirme, uygulama, değerlendirme sonuçlarına göre telafi ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.