İlkokul arşivleri - Zafer Koleji
Zafer Koleji İlkokulu olarak Atatürk ilke ve devrimlerinin aydınlığında bilişsel olarak esnek, bilimsel düşünme becerilerine sahip, iletişim becerileri gelişmiş, farklı kültürlerle iş birliği geliştirebilen, görüşlerini açıklıkla ifade edebilen, etik ve sorumlu dijital vatandaş davranışları sergileyen, akademik donanımı güçlü bireyler yetiştirerek onları bir üst eğitim ve öğretime hazırlamak temel hedefimizdir. Öğrencilerimizin sosyal ve akademik gelişimine hassasiyetle yaklaşan okulumuz, mesleki anlamda güçlü donanıma sahip deneyimli öğretmenler ile zenginleştirilmiş bir akademik program uygulamaktadır. Bu program çerçevesinde öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurularak bireyin içinde var olan potansiyeli ortaya çıkarabilmesini ve en üst düzeye getirebilmesini destekleyen bir öğrenme ortamı oluşturulmaktadır. Öğretmenlerimiz; öğrencinin yanında bir rehber gibi yer alarak, öğrenmeyi kolaylaştırıp öğrenciyi keşfederek ve yaparak öğrenmeye teşvik ederler. Sınıflarında farklı öğrenen öğrencilerin bulunduğunu bilerek, bir tasarımcı gibi çalışıp hazırlık yapan öğretmenlerimiz, herkesin düşüncesini dile getirebildiği ve kendini değerli hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturmayı hedeflerler. Amacımız öğrenmekten keyif alan, kendisiyle-toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık, değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek ve mutlu bireyler yetiştirmektir. Eğitim kadromuzla, değerli velilerimiz ve öğrencilerimizle bütünleşerek amacımıza ulaşacağımıza inanıyor, saygılar sunuyorum.
Ayşegül Gür Zafer Koleji İlkokul Müdürü
 

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

İlköğretimin birinci basamağı olan ilkokul çağı öğrenmenin sistematik olarak planlandığı ilk basamaktır. Öğrencilerimizin okul öncesi dönemde kazandıkları bilgi ve becerilere bu dönem itibariyle farklı bilgi ve beceriler eklenir. İlk okuma yazma mekanizmasını kavrayabilme ,uygulayabilme ve iletişim becerilerini öğrenilmesi önemli niteliklerdendir. Zafer Koleji İlkokulun da bilginin çocuk tarafından akranları ve öğretmenleriyle etkileşim halinde yapılması, bilgiyi öğrencinin kendisinin inşa etmesi hedeflenir. İlkokul sürecinde; sürekli ve düzenli çalışma alışkanlığını ,kendini ifade edebilmeyi, problem çözme ve iletişim becerilerini ,bireysel farklara saygılı akademik olduğu kadar sosyal yönlerden de güçlü ve mutlu bireyler yetiştirmek öncelikli amacımızdır.

Geleceğin mutlu ve sağlıklı nesilleri nitelikli eğitim programı, çağdaş eğitim yaklaşımı ve uzman eğitim kadrosu ile Zafer Kolejinde eğitim-öğretim, yaşama hazırlanmaktadır. Kurumumuzda, Atatürk’ün çağdaşlaşma yolunda gösterdiği hedefe ulaşmak için eğitimde bütünsel yaklaşım kapsamında öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine yönelik çalışmalar yürütülür. Öğrencilerin sevgi dolu, donanımlı, fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı bireyler olup iyi bir dünya vatandaşı ve iyi bir yurttaş olması için çalışmalar yapılır.

Zafer Koleji İlkokulu, Milli Eğitim Bakanlığının oluşturduğu İlkokul Eğitim Programını esas almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir özel öğretim kurumu olarak 66 ay ve üzeri aylara sahip olan öğrencilere İlkokul Eğitimi verilmektedir.

Okulumuzda öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve gelişim özellikleri önemsenmektedir. Öğrencilerimize modern çağın gereksinimlerine uygun nitelikte temel yaşamsal beceriler ile sonraki öğrenmeleri için temel olacak bilgi ve beceriler kazandırmak, aynı zamanda akademik olarak başarılı olmaları amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda İlkokulumuzda zengin fiziksel imkânlar ve alanında uzman eğitim kadrosu ile nitelikli ve dinamik bir eğitim yapılmaktadır.