Okul Geliştirme Direktörlüğü - Zafer Koleji
 Özel Zafer Koleji bünyesinde yer alan Okul Geliştirme Direktörlüğünün (OGED) amacı, okulumuzu tüm kademeleriyle bütünsel olarak ele alıp tüm eğitim ve öğretim süreçlerinde öğretmenlerimize ışık tutmak ve onları çeşitli eğitim materyalleri ile desteklemektir. OGED çatısı altında bulunan PDR, STEAM, Sanat ve İngilizce Bölüm Başkanlıkları anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde yer alan ders içerik ve programlarını yönlendirmek üzere çalışmaktadır. Ayrıca Ölçme ve Değerlendirme Birimi ile Program Geliştirme Birimi öğrencilerin gelişim düzeylerini ölçerek, gelişime muhtaç yönleri değerlendirilip önlem alınması için çalışmalar yürütmektedir. OGED olarak, her bir Zafer Koleji öğrencisinin bilimin ve aklın yolunda, geleceğe ışık tutabilecek öğrenciler olarak yetişebilmesini sağlamak için okullarımıza destek vermek üzere çalışıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün: “Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.” sözünden hareketle Türkiye ve Dünya’daki gelişmeleri takip ederek, eğitime katkı sağlayabilecek her türlü yeniliği Zafer Koleji bünyesinde uygulayabilmek için araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütüyoruz. Zafer Koleji öğrencilerini en iyi ve en donanımlı şekilde hayata hazırlayabilmek için varız ve çalışmaya devam edeceğiz.

Çiğdem Özgen Okul Geliştirme Direktörü

Okul Geliştirme Direktörlüğü

Kurumun misyon, vizyon, değer ve kültürü ışığında K12 bütünlüğünde eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini artırmak, araştırma geliştirme uygulamalarına liderlik etmek amacıyla bölüm başkanlıkları, ölçme değerlendirme ve program geliştirme uzmanları ile çalışmalar yürütmektedir.