Lise arşivleri - Zafer Koleji
Zafer Koleji Anadolu ve Fen Lisesine gelen her öğrencimizin birer dünya vatandaşı olarak mezun olması temel amacımızdır. 4 yıllık lise öğrenimleri boyunca öğrencilerimizi hem akademik hem de sosyal açıdan üniversiteye dolayısıyla hayata en donanımlı şekilde hazırlamak öncelikli hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda çalışırken öğrencilerimizin sanat, spor ve kültür alanlarında da başarılı bireyler olarak yetişmesi için çalışıyoruz. Her alanda Türkiye’nin en donanımlı kampüslerinden birisinde eğitim hayatına devam eden öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için laboratuvar çalışmalarına, sanat ve spor etkinliklerine, sosyal etkinliklere katılımlarını çok önemsiyor ve katılım sağlamaları için onlara destek olmak için çalışıyoruz. Zafer Koleji Anadolu Lisesi bünyesinde yer alan IB DP programı ile öğrencilerimize üniversite tercihleri için farklı alternatifler de sunuyoruz. IB programımız yanında öğrencilerimize sunduğumuz AP ve SAT dersleri sayesinde yurt dışı üniversitelere kabullerini kolaylaştıracak kazanımları edinmelerini ve sertifika sahibi olmalarını destekliyoruz. Zafer Koleji Anadolu ve Fen Lisesinden mezun olan her öğrencinin Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, kendinden emin, bilim ve akıl yolunda geleceğini şekillendiren bireyler olması için çalışıyoruz.
Tolga Semen Zafer Koleji Lise Müdürü

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

21. yüzyıl ile birlikte yaşanan değişimlerle bireylerin bu değişime ayak uydurabilmeleri oldukça önem kazanmıştır. Bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı bu zamanda önemli olan öğrencilerin bilgiyi kullanabilme becerileri olmuştur. Küresel dünya düzeninde ülkelerin ekonomik kalkınmalarını sağlamaları, refah düzeylerini yaşanan gelişmelere paralel olarak artırmaları, milli kültürel değerlerine sahip, bulunduğu çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, kısacası 21. yüzyıla ayak uydurabilen dünya vatandaşı bireyler yetiştirmeleri kaçınılmaz olarak görülmektedir. Bu sebepler doğrultusunda Zafer Anadolu ve Fen Lisesinde, bilimsel akla inanan, dünyayla entegre, yabancı dil becerilerine sahip; vatanına, milletine, millî değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Eğitim felsefemize uygun olarak planlanan öğrenme, aktif ve çocuğun ilgilerine yönelik uygulamalı öğrenme ortamları sunmaktadır. Problem çözme yöntemi esas alınarak okul yaşama hazırlık olmaktan çok, yaşamanın kendisi olmaktadır. Proje tabanlı yapılan uygulamalarla da birlikte günümüzde ihtiyaç duyulan üretkenlik, yenilikçilik, eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim, iş birliği, bilgi, medya ve teknoloji okuryazarlığı, girişimcilik, esneklik ve uyum gibi üst düzey becerilerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Atatürk ilkeleri ışığında, çocuklarımızın öğrenmenin, başarının ve gelişimin aktif yanlarını deneyimleyeceği büyük ve mutlu bir okuluz.