PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK - Zafer Koleji

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak, öğrencilerimizin kendilerini tanıma yolculuklarında onlara destek olma ve yaşayabilecekleri zorluklara erken müdahalede bulunmak amacıyla gelişimsel ve önleyici PDR yaklaşımını benimsemekteyiz. PDR birimimizin en temel amacı, öğrencilere içerisinde bulundukları gelişim döneminde ihtiyacı olan hizmetleri en iyi şekilde sağlamaktır. Bu amacımızı gerçekleştirirken okul-aile iş birliğine çok önem vermekteyiz.

Anadolu ve Fen Lisesinde 21. yüzyıl gelişmelerine paralel olarak öğrencinin kendisini tanıması, problemlerini çözmesi, tutarlı ve gerçekçi kararlar alması, yeteneklerini geliştirmesi, yaşadığı toplumla uyum içinde olması ve böylelikle kendini gerçekleştirmesi için her öğrenciye özel rehberlik hizmeti verilmektedir. Her öğrenci bireysel farklılıklarıyla bir bütündür ve bütünsel bir yaklaşımla değerlendirilir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz lisede öğrencinin kendini her yönden tanıması, gelişimine destek olacak her türlü yurt içi ve yurt dışı fırsatları ve meslekleri tanıması, kişiliğine uygun eğilimleri belirleyip uygun bir meslek seçmesi, sorun çözme becerisini geliştirmesine, doğru ve uygulanabilir kararlar alabilmesi, psikolojik açıdan sağlıklı bir birey olması, yaşadığı veya yaşayacağı zorluklarla baş etme becerilerini geliştirmesi konularında çalışmalar yürütmektedir.