EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ - Zafer Koleji

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

21. yüzyıl ile birlikte yaşanan değişimlerle bireylerin bu değişime ayak uydurabilmeleri oldukça önem kazanmıştır. Bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı bu zamanda önemli olan öğrencilerin bilgiyi kullanabilme becerileri olmuştur. Küresel dünya düzeninde ülkelerin ekonomik kalkınmalarını sağlamaları, refah düzeylerini yaşanan gelişmelere paralel olarak artırmaları, milli kültürel değerlerine sahip, bulunduğu çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, kısacası 21. yüzyıla ayak uydurabilen dünya vatandaşı bireyler yetiştirmeleri kaçınılmaz olarak görülmektedir. Bu sebepler doğrultusunda Zafer Anadolu ve Fen Lisesinde, bilimsel akla inanan, dünyayla entegre, yabancı dil becerilerine sahip; vatanına, milletine, millî değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Eğitim felsefemize uygun olarak planlanan öğrenme, aktif ve çocuğun ilgilerine yönelik uygulamalı öğrenme ortamları sunmaktadır. Problem çözme yöntemi esas alınarak okul yaşama hazırlık olmaktan çok, yaşamanın kendisi olmaktadır. Proje tabanlı yapılan uygulamalarla da birlikte günümüzde ihtiyaç duyulan üretkenlik, yenilikçilik, eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim, iş birliği, bilgi, medya ve teknoloji okuryazarlığı, girişimcilik, esneklik ve uyum gibi üst düzey becerilerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Atatürk ilkeleri ışığında, çocuklarımızın öğrenmenin, başarının ve gelişimin aktif yanlarını deneyimleyeceği büyük ve mutlu bir okuluz.