SANAT EĞİTİMİ - Zafer Koleji

SANAT EĞİTİMİ

SANAT EĞİTİMİ

Okulumuzda sanat bölüm başkanlığının takibi ve rehberliğinde Görsel Sanatlar, Müzik ve Drama dersleri yer alır.

GÖRSEL SANATLAR

Öğrencilerimize yaratıcı düşünme, estetik duyarlılık ve sanatsal ifade becerileri kazandırmayı hedefler. Sanatın gücünü anlamalarını ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarını teşvik etmek üzerine odaklanır.

Görsel sanatlar etkinlikleri zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimi destekler. Derslerimizde MEB öğretim programları zenginleştirilmiş etkinlikler ile desteklenerek uygulanır. Ayrıca, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda da şekillendirilir.

MÜZİK

Öğrencilerimize müziğin evrensel dilini öğretmeyi ve bu sanatsal ifade biçimini keşfetmelerini desteklemeyi amaçlar. Müziği birleştirici, ifade edici ve öğretici bir güç olarak görmelerini teşvik etmek üzerine odaklanır.

Müzik, birbirinden farklı pek çok becerinin bir arada gelişmesini sağlar. Başta dil gelişimi olmak üzere, sosyal, kişilik, psikomotor, zihin ve duygusal gelişimlerine açıkça katkı sağlar. Derslerimizde MEB öğretim programları çeşitli müzik enstrümanları ve farklı materyaller ile zenginleştirilerek uygulanır.