EĞİTİM SÜRECİNDE AİLE KATILIMI - Zafer Koleji

EĞİTİM SÜRECİNDE AİLE KATILIMI

“Aynı amaç ile hareket ettiğimiz ailelerimiz en büyük işbirlikçimizdir…”

Aile katılım etkinlikleri ile hem anne babanın okuldaki eğitim sürecinin farkında olması ve bu sürece dâhil olması, hem de anne, baba ve öğretmen arasında çocuk hakkında karşılıklı ve sağlıklı bir bilgi paylaşımı amaçlanmaktadır.

a. Toplantılar

a.1. Veli Bilgilendirme Toplantısı; Sene başında her sınıf düzeyinde branş öğretmenleri ve okul yönetiminin katılımıyla tanışma, genel akış ve işleyiş ile ilgili detaylı bilgi ele alınır.

a.2. Veli Toplantısı; Her iki dönemde birer defa olmak üzere tüm branş öğretmenlerinin lise binasında velilerle kısa süreli bireysel görüşme yapması için olanak tanınır.

a.3. Veli temsilcileri Toplantısı; İlk şube toplantısında aileler tarafından seçilmiş olan veli temsilcilerinin bir araya gelerek sağlıklı okul – aile işbirliği adına okul yönetimi ile yapacağı toplantılardır.

b. Bireysel Veli Görüşmeleri

b.1. Branş Öğretmenleri İle Görüşme; Öğretmenlerin görüşme gün ve saatlerinde randevu alarak bireysel gelişim izlemenin ve bilgi paylaşımının yapıldığı görüşmelerdir.

c. Aile Eğitim Seminerleri

c.1. Belirlenen Konularda Uzman Eğitimi; Dönem içinde ilgi ve ihtiyaçlar doğrultusunda uzmanlar tarafından yürütülen seminerler düzenlenmektedir.

c.2. Atölye Çalışması

ç. Bilgi Paylaşımı

ç.1. K12; Veliler ile internet üzerinden kurulan bilgi paylaşım sistemidir.

ç.2. Aylık Menü; Okulumuzda menüler uzman diyetisyenler tarafından planlanır. Menüler planlanırken, büyüme ve gelişme sürecinin hızlı ve devamlı olması nedeniyle artan enerji, besin öğeleri ve gereksinimleri göz önünde bulundurulur. Menü k12 sistemi ile velilerimizle paylaşılır.

d. Eğitim Yaşantısına Dahil Olma

Grup Etkinliğine Liderlik Yapma; Veli, grup etkinliğine liderlik yapmak adına etkinliğini öğretmen rehberliğinde seçer. Veli hazırlıklı bir şekilde okula gelir. Süreçte çocukların ve öğretmenlerin etkinliği gerçekleştirebilmesi için hem rol model olur hem de rehberlik eder.