PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK - Zafer Koleji

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak, öğrencilerimizin kendilerini tanıma yolculuklarında onlara destek olma ve yaşayabilecekleri zorluklara erken müdahalede bulunmak amacıyla gelişimsel ve önleyici PDR yaklaşımını benimsemekteyiz. PDR birimimizin en temel amacı, öğrencilere içerisinde bulundukları gelişim döneminde ihtiyacı olan hizmetleri en iyi şekilde sağlamaktır. Bu amacımızı gerçekleştirirken okul-aile iş birliğine çok önem vermekteyiz.

0-6 yaş dönemi bedensel, zihinsel ve psiko-sosyal gelişim açısından en önemli gelişim dönemi olarak kabul edilir ve bu yüzden anaokulu rehberlik birimimiz çocuğun her yönden sağlıklı olarak gelişmesi, okul ortamına uyum sağlaması, potansiyelini ortaya koyabileceği rahat, sıcak ve güvenli ortamların yaratılmasında profesyonel destek sağlamaktadır. Rehberlik hizmetleri, çocuğun bedenini kullanma, oyun oynama, merakını giderme, hayallerini açığa çıkarma ve bağımsızlığını kazanma gibi temel gereksinimleri karşılamaya yönelik olarak çalışır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz anaokulunda çocuğun kendini kabul etme ve özgüvenini geliştirme, sağlıklı benlik algısı oluşturma, sosyalleşmeyi sağlama, okula uyum ve ilkokula hazır olma, kişiler arası ilişkileri geliştirme, aile ve topluma ilişkin farkındalık ve duyarlılık kazanma, sağlıklı ve güvenli yaşam için bilgi ve becerilerini geliştirme, çocuğu tüm yönleriyle (bilişsel, duyuşsal ve psikomotor) tanıma ve kendini tanımasını sağlama konularında çalışmalar yürütmektedir.