SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI - Zafer Koleji

SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI

Çocuklarımızın içinde yaşadıkları toplumun bir parçası olarak sorumluluk bilinci geliştirmeleri adına gerektiğinde ilgili kurum ve kişilerle de iş birliği yapılarak çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilmektedir. Okulumuz Eko Okullar tarafından, Yeşil Bayrak Ödülü kazanmıştır. Beslenme Dostu Okul Sertifikası ve Beyaz Bayrak Ödülü almıştır.

Eko Okullar Programı

Eko-Okullar Programı okulumuzda çocuklarımıza çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Bu program ile çocuklar hem çevresel konularda bilgi ediniyorlar hem de ailelerini ve çevresindeki insanları çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Eko okullar programı koordinatör öğretmenlerin hazırladığı yıllık eylem planları ile aylık olarak takibi yapılarak uygulanmaktadır.