ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - PROGRAM GELİŞTİRME - Zafer Koleji

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME – PROGRAM GELİŞTİRME

Temel eğitimin ilk basamağı erken çocukluk dönemidir. Yapılan araştırmalar, bireyin yaşam boyunca sahip olduğu bilgi ve becerilerin çok büyük bölümünü erken çocukluk döneminde edindiğini ve sonraki tüm öğrenmelerin bu süreçteki kazanımlar üzerine inşa edildiğini ortaya koymuştur.

Okulumuzda çocuklarımızın ilgi, ihtiyaç ve gelişim özellikleri önemsenmektedir. Çocuklarımıza modern çağın gereksinimlerine uygun nitelikte temel yaşamsal beceriler ile sonraki öğrenmeleri için temel olacak bilgi ve beceriler kazandırmak amaçlanmaktadır.

Okulumuzda eğitim öğretim yılı boyunca çocuklarımızın gelişimleri takip edilmekte bu amaçla kontrol listeleri, gözlem formları, anekdot kayıt formları ve öz değerlendirme formları kullanılmaktadır.

Ürün Gelişim Dosyaları (Portfolyo) bir ölçme aracı olarak kullanılmakta olup her bir çocuğun gelişimi bireysel olarak takip edilmektedir. Çocuklarımızın bu gelişimini velilerimiz ile paylaşmak amacı ile yılda iki kez Portfolyo Sunum Günleri planlanmaktadır.