YABANCI DİL EĞİTİMİ - Zafer Koleji

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Anaokulumuzda “Çift Dilli Eğitim – Bilingual Education” modeli benimsenmektedir. Dil edinimi programımız, uluslararası dil edinim ölçütlerine uyumlu bir şekilde tasarlanmıştır. Sınıflarımızda, okul öncesi eğitim öğretmenlerinin yanı sıra tam zamanlı İngilizce öğretmenleri de görev almaktadır. Bu sayede çocuklar, İngilizce etkinliklerinde günlük yaşamın her anında İngilizce ile iletişim kurma fırsatı bulurlar ve günlük yaşama dayalı dil edinimlerini gerçekleştirirler.

İngilizce ve branş öğretmenlerinin birlikte yürüttüğü programımız, bütün disiplinleri içine alacak şekilde en güncel öğrenme ve öğretme yöntemlerine göre tasarlanmıştır. Çocukların gelişimlerini izleme sorumluluğu, eğitim lideri pozisyonundaki tüm öğretmenler arasında ortak bir yaklaşım esasına dayanmaktadır.

Küresel yetkinliklerin tohumlarını anaokulunda atarken, kültürler arası farkındalık, dünya dilleri ile ilgili olumlu tutumun geliştirilmesi en temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır.