AKADEMİK EĞİTİM - Zafer Koleji

AKADEMİK EĞİTİM

Anadil etkinlikleri, çocukların sözcük dağarcıklarını geliştirmelerine, sözcükleri doğru anlamlandırıp doğru yerde kullanabilmelerine, dil aracılığıyla düşüncelerini özgürce ifade edebilmelerine ve kitap sevgisi ile kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını desteklemektedir. Okulumuzda anadil etkinlikleri, kütüphane, sınıf merkezleri ve oyun alanlarında yapılmaktadır.