SANAT EĞİTİMİ - Zafer Koleji

SANAT EĞİTİMİ

Okulumuzda Sanat Bölüm Başkanlığının takibi ve rehberliğinde Görsel Sanatlar, Müzik ve  Yaratıcı Drama etkinlikleri yer alır.

GÖRSEL SANATLAR
Çocuklarımıza yaratıcı düşünme, estetik duyarlılık ve sanatsal ifade becerileri kazandırmayı hedefler. Sanatın gücünü anlamalarını ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarını teşvik etmek üzerine odaklanır.
Görsel sanatlar etkinlikleri, çocukların zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimini destekler. Atölyemizde yapılan etkinlikler her yaş grubu için beceri temelli ve özel olarak hazırlanır. Ayrıca, çocukların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda da şekillendirilir.

MÜZİK
Çocuklarımıza müziğin evrensel dilini farkettirmeyi ve bu sanatsal ifade biçimini keşfetmelerini desteklemeyi amaçlar. Müziği birleştirici, ifade edici ve öğretici bir güç olarak görmelerini teşvik etmek üzerine odaklanır.
Müzik çocuklarda birbirinden farklı pek çok becerinin bir arada gelişmesini sağlar. Başta dil gelişimi olmak üzere, sosyal, kişilik, psikomotor, zihin ve duygusal gelişimlerine açıkça katkı sağlar. Atölyemizde çeşitli müzik enstrümanları ve farklı materyaller ile şarkı, ritim, drama, oyun, hareket ve dans çalışmaları gerçekleştirilir.

YARATICI DRAMA
Çocuklarımızın sahne sanatlarını hayatları boyunca bir tutkuya dönüştürmelerini ve bu sanatsal ifade biçimini toplumsal ve kişisel birleştirici güç olarak kullanmalarını hedefler. Sahne üzerindeki ve dışındaki performanslarının, kendilerini ve toplumlarını derinlemesine anlamalarına yardımcı olurlar.
Yaratıcı Drama çocuklarda birbirinden farklı pek çok becerinin bir arada gelişmesini sağlar. Başta sosyal gelişim olmak üzere, dil gelişimi, bilişsel ve psikomotor gelişimlerine açıkça katkı sağlar. Atölyemizde yapılan oyunlar ve etkinlikler her yaş grubu için özel olarak hazırlanır. Ayrıca, çocukların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda da şekillendirilir.