EĞİTİM SÜRECİNDE AİLE KATILIMI - Zafer Koleji

EĞİTİM SÜRECİNDE AİLE KATILIMI

“Aynı amaç ile hareket ettiğimiz ailelerimiz en büyük işbirlikçimizdir…”

Aile katılım etkinlikleri ile hem anne babanın okuldaki eğitim sürecinin farkında olması ve bu sürece dâhil olması, hem de anne, baba ve öğretmen arasında çocuk hakkında karşılıklı ve sağlıklı bir bilgi paylaşımı yapılması amaçlanmaktadır.

a. Toplantılar

a.1. Genel Akış ve İlerleyiş Toplantısı; Sene başında her şube için sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri, okul yönetiminin katılımıyla tanışma genel akış ve işleyiş ile ilgili detaylı bilgi ele alınır.

a.2. Branş Etkinlikleri Toplantısı; Eğitim-Öğrenim yılı içerisinde branş öğretmenlerinin anaokulu binasında velilerle kısa süreli bireysel görüşme yaptığı toplantılardır.

b. Bireysel Veli Görüşmeleri

b.1. Sınıf Öğretmenleri İle Görüşme; Standart olarak yılda dört kez planlanan, aynı zamanda öğretmen ya da veli talebi ile randevu alarak herhangi bir sınır olmaksızın gerçekleşen öğretmen ve velinin çocuğun gelişim izlemesini paylaştıkları toplantılardır. Bu toplantılar her iki sınıf öğretmeni tarafından birlikte yürütülür.

b.2. Rehberlik Öğretmeni İle Görüşme; Rehberlik Öğretmeni İle Görüşme; Standart olarak eğitim-öğrenim yılı içerisinde gerçekleştirilen toplantılardır. Aynı zamanda gerekli durumlarda randevu ile yapılan görüşmelerle birlikte herhangi bir sınır yoktur.

b.3. Branş Öğretmenleri İle Görüşme; Öğretmenlerin görüşme gün ve saatlerinde randevu alarak bireysel gelişim izlemenin ve bilgi paylaşımının yapıldığı görüşmelerdir.

c. Aile Eğitim Seminerleri

c.1. Belirlenen Konularda Uzman Eğitimi; Dönem içinde ilgi ve ihtiyaçlar doğrultusunda uzmanlar tarafından yürütülen seminerler düzenlenmektedir.

c.2. Atölye Çalışması

ç. Bilgi Paylaşımı

ç.1. K12; Veliler ile internet üzerinden kurulan bilgi paylaşım sistemidir.

ç.2. Aylık Program ve Menü; Okulumuzda menüler uzman diyetisyenler tarafından planlanır. Menüler planlanırken, büyüme ve gelişme sürecinin hızlı ve devamlı olması nedeniyle artan enerji, besin öğeleri ve gereksinimleri göz önünde bulundurulur. Aylık program, velilerimize bir ay boyunca eğitim sürecinde ne yapıldığı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunduğumuz çizelgedir. Aylık program ve menü k12 sistemi üzerinden velilerimizle paylaşılır.

d. Eğitim Yaşantısına Dahil Olma

Grup Etkinliğine Liderlik Yapma; Veli, grup etkinliğine liderlik yapmak adına etkinliğini öğretmen rehberliğinde seçer. Veli hazırlıklı bir şekilde okula gelir. Süreçte çocukların ve öğretmenlerin etkinliği gerçekleştirebilmesi için hem rol model olur hem de rehberlik eder.