YABANCI DİL EĞİTİMİ - Zafer Koleji

YABANCI DİL EĞİTİMİ

İlkokulumuzda nitelikli İngilizce öğretmenlerimiz ile birlikte öğrencilerimiz, İngilizceyi hayatlarının her alanında kullanmakta; hem eğlenerek hem de yaşayarak deneyimler kazanmaktadır.
İlkokul öğrencilerimiz için yabancı dili keyifle edinebilecekleri uluslararası kaynakları, ders içeriklerini özenle seçiyor; küresel yetkinlikleri kazanmaları için gerekli tüm güncel öğrenme ve öğretme yöntemlerini takip ediyor ve keyifli projelerle dil edinimlerini destekliyoruz.

Dijital kütüphanelerle okuma becerilerini desteklerken konuşma, dinleme ve yazma olmak üzere tüm dil becerilerinin de dengeli bir şekilde gelişimi için süreç ve sonuç odaklı değerlendirme yöntemleri ile bireysel gelişimlerini takip ediyor ve gerekli eğitsel tasarıları gerçekleştiriyoruz.

Dünya vatandaşı olma yolunda yetkinlik alanlarını geliştirdiğimiz ilkokul öğrencilerimizin ayrıca 3 ve 4.sınıfta “Almanca, İspanyolca ve Fransızca” dil eğitimleri ile kültürler arası farkındalık ve dünya dillerine karşı olumlu tutum geliştirmeleri için seçmeli olarak İkinci Yabancı Dil dersleri ile destekliyoruz.