EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ - Zafer Koleji

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

İlköğretimin birinci basamağı olan ilkokul çağı öğrenmenin sistematik olarak planlandığı ilk basamaktır. Öğrencilerimizin okul öncesi dönemde kazandıkları bilgi ve becerilere bu dönem itibariyle farklı bilgi ve beceriler eklenir. İlk okuma yazma mekanizmasını kavrayabilme ,uygulayabilme ve iletişim becerilerini öğrenilmesi önemli niteliklerdendir. Zafer Koleji İlkokulun da bilginin çocuk tarafından akranları ve öğretmenleriyle etkileşim halinde yapılması, bilgiyi öğrencinin kendisinin inşa etmesi hedeflenir. İlkokul sürecinde; sürekli ve düzenli çalışma alışkanlığını ,kendini ifade edebilmeyi, problem çözme ve iletişim becerilerini ,bireysel farklara saygılı akademik olduğu kadar sosyal yönlerden de güçlü ve mutlu bireyler yetiştirmek öncelikli amacımızdır.

Geleceğin mutlu ve sağlıklı nesilleri nitelikli eğitim programı, çağdaş eğitim yaklaşımı ve uzman eğitim kadrosu ile Zafer Kolejinde eğitim-öğretim, yaşama hazırlanmaktadır. Kurumumuzda, Atatürk’ün çağdaşlaşma yolunda gösterdiği hedefe ulaşmak için eğitimde bütünsel yaklaşım kapsamında öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine yönelik çalışmalar yürütülür. Öğrencilerin sevgi dolu, donanımlı, fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı bireyler olup iyi bir dünya vatandaşı ve iyi bir yurttaş olması için çalışmalar yapılır.

Zafer Koleji İlkokulu, Milli Eğitim Bakanlığının oluşturduğu İlkokul Eğitim Programını esas almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir özel öğretim kurumu olarak 66 ay ve üzeri aylara sahip olan öğrencilere İlkokul Eğitimi verilmektedir.

Okulumuzda öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve gelişim özellikleri önemsenmektedir. Öğrencilerimize modern çağın gereksinimlerine uygun nitelikte temel yaşamsal beceriler ile sonraki öğrenmeleri için temel olacak bilgi ve beceriler kazandırmak, aynı zamanda akademik olarak başarılı olmaları amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda İlkokulumuzda zengin fiziksel imkânlar ve alanında uzman eğitim kadrosu ile nitelikli ve dinamik bir eğitim yapılmaktadır.