EĞİTİM SÜRECİNDE AİLE KATILIMI - Zafer Koleji

EĞİTİM SÜRECİNDE AİLE KATILIMI

“Aynı amaç ile hareket ettiğimiz ailelerimiz en büyük işbirlikçimizdir…”

Aile katılım etkinlikleri ile hem anne babanın okuldaki eğitim sürecinin farkında olması ve bu sürece dâhil olması, hem de anne, baba ve öğretmen arasında çocuk hakkında karşılıklı ve sağlıklı bir bilgi paylaşımı amaçlanmaktadır.

a. Toplantılar

a.1. Genel Akış ve İlerleyiş Toplantısı; Sene başında her şube için sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri, okul yönetiminin katılımıyla tanışma genel akış ve işleyiş ile ilgili detaylı bilgi ele alınır.

a.2. Branş Etkinlikleri Toplantısı; Her iki dönemde birer defa olmak üzere tüm branş öğretmenlerinin anaokulu binasında velilerle kısa süreli bireysel görüşme yapması için olanak tanınır.

a.3. Veli temsilcileri Toplantısı; İlk şube toplantısında aileler tarafından seçilmiş olan veli temsilcilerinin bir araya gelerek sağlıklı okul – aile işbirliği adına okul yönetimi ile yapacağı toplantılardır.

b. Bireysel Veli Görüşmeleri

b.1. Sınıf Öğretmenleri İle Görüşme; Standart olarak yılda üç kez planlanan ancak öğretmen ya da veli talebi ile randevu alarak herhangi bir sınır olmaksızın gerçekleşen öğretmen ve velinin çocuğun gelişim izlemesini paylaştıkları toplantılardır. Sınıf ve İngilizce öğretmenleri bu toplantıları birlikte yürütürler.

b.2. Rehberlik Öğretmeni İle Görüşme; Standart olarak en az yılda iki defa yapılır. Ancak gerekli durumlarda randevu ile yapılan görüşmelerle birlikte herhangi bir sınır yoktur.

b.3. Branş Öğretmenleri İle Görüşme; Öğretmenlerin görüşme gün ve saatlerinde randevu alarak bireysel gelişim izlemenin ve bilgi paylaşımının yapıldığı görüşmelerdir.

c. Aile Eğitim Seminerleri

c.1. Belirlenen Konularda Uzman Eğitimi; Dönem içinde ilgi ve ihtiyaçlar doğrultusunda uzmanlar tarafından yürütülen seminerler düzenlenmektedir.

c.2. Atölye Çalışması

ç. Bilgi Paylaşımı

ç.1. K12; Veliler ile internet üzerinden kurulan bilgi paylaşım sistemidir.

ç.2. Aylık Program ve Menü; Okulumuzda menüler uzman diyetisyenler tarafından planlanır. Menüler planlanırken, büyüme ve gelişme sürecinin hızlı ve devamlı olması nedeniyle artan enerji, besin öğeleri ve gereksinimleri göz önünde bulundurulur. Aylık program, velilerimize bir ay boyunca eğitim sürecinde ne yapıldığı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunduğumuz çizelgedir. Aylık program ve menü k12 sistemi ile velilerimizle paylaşılır.