AKADEMİK EĞİTİM - Zafer Koleji

AKADEMİK EĞİTİM

Zafer İlkokulunda, akademik ve sosyal gelişim disiplinler arası çalışmalarla desteklenir. Zafer Koleji yapılandırmacı ve iletişimsel yaklaşımı temel almaktadır. “Yapan öğrenir” ilkesinden yola çıkarak düzenlemeler yapılır. Eğitim; modern, gelişimsel, sorgulamaya ve problem çözmeye dayalı, yaparak-yaşayarak aktif öğrenmeyi benimseyen bütünleştirilmiş bir yapıda gerçekleştirilir. Öğrencilerimiz öğrenme sürecinde etkin rolleriyle daha fazla sorumluluk alırlar.

Akademik altyapıda düzenli okul geliştirme direktörlüğü (OGED) ile çalışmalar yapılarak etkinlikler hazırlanır ve haftalık dönütlerle değerlendirmeler yapılarak eğitim geliştirilir.
Okulumuz fiziki ortamıyla öğrencilerimizin zengin öğrenme yaşantılarına katkı sağlayacak bir biçimde düzenlenmiştir. Okulumuzda öğrenmenin her yerde ve her zaman gerçekleştiği göz ardı edilmeden sınıf içi ve dışı tüm fiziki ortamlar öğrenme ortamı olarak değerlendirilir.

Öğrencilerin öğrenmeleri hakkında geribildirim almak ve eksiklikleri ortadan kaldırmak adına taramalar, gözlemler yapılır. Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini gözlemleyebilmek amacıyla her dönemin sonunda alternatif ölçme yöntemlerinden biri olan portfolyo sunumları düzenlenir.

Zafer ilkokulunda akademik programımız, haftalık ders planlaması içinde, 1-4 arası sınıf seviyelerine uygun olarak uygulanır.

Türkçe
Fen Bilgisi
Matematik
Hayat Bilgisi
Sosyal Bilgiler
Trafik Güvenliği
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demoktrasi