PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK - Zafer Koleji

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak, öğrencilerimizin kendilerini tanıma yolculuklarında onlara destek olma ve yaşayabilecekleri zorluklara erken müdahalede bulunmak amacıyla gelişimsel ve önleyici PDR yaklaşımını benimsemekteyiz. PDR birimimizin en temel amacı, öğrencilere içerisinde bulundukları gelişim döneminde ihtiyacı olan hizmetleri en iyi şekilde sağlamaktır. Bu amacımızı gerçekleştirirken okul-aile iş birliğine çok önem vermekteyiz.

Öğrencilerimize okulda ve hayatta başarılı olmaları için gereken belli beceri ve tecrübelerin kazandırılması, bütünsel ve gelişimsel PDR etkinliklerinin gerçekleştirilmesiyle mümkündür.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz ilkokulda kendini anlama ve değerlendirme, başkalarını anlama ve kabul etme, oyun becerilerini destekleme, arkadaşlık ilişkilerini kuvvetlendirme, ifade becerilerini destekleme, duygu çeşitliliği farkındalığı, hak ve sorumluluk farkındalığı, kişisel sınırlar, mahremiyet, güçlü yönlerini fark ettirme, hayır diyebilme, olumlu iletişim ve uzlaşma, olumsuz duygularla baş edebilme, kendini tehlikelerden koruma ve yaşamını güvenli sürdürme; okulu ve çevreyi tanıma ve uyum sağlama, öğrenmeyle ilgili olumlu tutum ve beceri geliştirme, okul başarısını etkileyen faktörleri anlama, hedef belirleme, öğrenme ortamının düzenlenmesi, verimli çalışma, planlı çalışma ve tekrarın önemi, zaman yönetimi konularında çalışmalar yürütmektedir.

Okulumuzun kariyer planlama merkezi öğrencilerimizin gelişim dönemi mesleki kazanımları doğrultusunda oluşturulan etkinliklerle çalışmalarını sürdürmektedir.