SANAT EĞİTİMİ - Zafer Koleji

SANAT EĞİTİMİ

Okulumuzda Sanat Bölüm Başkanlığının takibi ve rehberliğinde Görsel sanatlar, Müzik ve Drama dersleri yer alır.

GÖRSEL SANATLAR
Öğrencilerimize yaratıcı düşünme, estetik duyarlılık ve sanatsal ifade becerileri kazandırmayı hedefler. Sanatın gücünü anlamalarını ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarını teşvik etmek üzerine odaklanır.
Görsel sanatlar etkinlikleri çocukların zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimini destekler. Derslerimizde MEB öğretim programları zenginleştirilmiş etkinlikler ile desteklenerek uygulanır. Ayrıca, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda da şekillendirilir.

MÜZİK
Öğrencilerimize müziğin evrensel dilini öğretmeyi ve bu sanatsal ifade biçimini keşfetmelerini desteklemeyi amaçlar. Müziği birleştirici, ifade edici ve öğretici bir güç olarak görmelerini teşvik etmek üzerine odaklanır.
Müzik çocuklarda birbirinden farklı pek çok becerinin bir arada gelişmesini sağlar. Dil gelişimi, sosyal, kişilik, psikomotor, zihin ve duygusal gelişimlerine açıkça katkı sağlar. Derslerimizde meb öğretim programları çeşitli müzik enstrümanları ve farklı materyaller ile zenginleştirilerek uygulanır.

DRAMA
Öğrencilerimizin sahne sanatlarını hayatları boyunca bir tutkuya dönüştürmelerini ve bu sanatsal ifade biçimini toplumsal ve kişisel birleştirici güç olarak kullanmalarını hedefler. Sahne üzerindeki ve dışındaki performanslarının, kendilerini ve toplumlarını derinlemesine anlamalarına teşvik eder.
Yaratıcı drama çocuklarda birbirinden farklı pek çok becerinin bir arada gelişmesini sağlar. Başta sosyal gelişim olmak üzere, dil, iletişim, bilişsel ve psikomotor gelişimlerine açıkça katkı sağlar. Derslerimizde gerçekleştirilen oyunlar veya etkinlikler her sınıf seviyesi için özel olarak hazırlanır. Ayrıca, çocukların İlgi ve ihtiyaçları doğrultusunda da şekillendirilir.