Akran Destek Programı (Adp) - Zafer Koleji
25 03 2024

Akran Destek Programı (Adp)

Okul iklimi öğrencilerin güvenli bir okul ortamında akademik, sosyal ve kültürel açıdan gelişmelerine olanak sağlamaktadır. Okul iklimi genel olarak öğrenci, aile ve çalışanların algısından oluşmaktadır. Eğitim öğrenim sürecinde öğrencilerin aynı zamanda eğitsel başarılarına katkı sağlamakta ve onların güvenli okul ortamının bir gerekliliği olan “aidiyet” duygusunu kazanmasına da yardımcı olmaktadır.

Okul iklimi okuldaki bireylerin günlük yaşantılarında hissedip yaşadıkları çeşitli deneyimler ile ilgili ne hissettiklerini içerir. Bir anlamda okula kimliğini kazandıran; öğrenci, aile ve çalışanların davranışlarını etkileyen özellikler dizisidir.

Bu özellikler dizisinin ise bir alt kademeye aktarılması ve öngörülebilir bir özelliğe sahip olması okul kültürünün temellerinin sağlam atılmasına olanak sağlayacaktır. Bunun yanı sıra farklı kademelerin bir arada bulunduğu bir ortamda, öğrencilerin bir üst kademeye geçerken güvenli okul ortamı ile ilgili devamlılık yaşayacağını önceden bilmesi kaygı durumları açısından da önleyici olabilecektir.

Okul ikliminde öğrencinin öğretmeni ve okul çalışanları ile kurmuş olduğu sağlıklı ilişkilerin dışında yoğun bir şekilde etkilendiği ve etkilediği akran grupları da yer almaktadır. Akranlar arasındaki ilişki aynı zamanda öğrencinin kendisini güvende hissetmesini sağlayacaktır.

Farklı yaş grubunda yer alan çocukların çeşitli beceri ve deneyimlerini birbirlerine aktarabilmeleri, kademeler arası oryantasyon sürecinde akranları tarafından desteklenebilmeleri için Zafer Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından Akran Destek Programı(ADP) planlanmıştır.

Program kapsamında her eğitim öğrenim yılında belirli aralıklarla öğrencilerimizin rehber öğretmenleri eşliğinde planlı bir etkinlik ile bir araya gelebilmeleri sağlanmaktadır.

Sağlıklı bir öğrenme ortamı ile, mutlu hissettiren her farklı paylaşım birlikteliğimizin bir göstergesi olacaktır.

ANAOKULU REHBER ÖĞRETMENİ

YURDAGÜL KÜÇÜKOK