STEM Bölüm Başkanlığı - Zafer Koleji

STEM Bölüm Başkanlığı

STEM Bölüm Başkanı, Bilişim ve Teknoloji, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji zümre öğretmenlerine rehberlik eder ve eğitim-öğrenme süreçlerini takip eder. Okullardaki STEM faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Öğrencilerimizin K12 düzeyinde ulusal ve uluslarası projeler ve yarışmalara katılmalarını teşvik ve organize eder, bu doğrultuda eğitimler planlar. Öğrencilerimiz için bilimsel etkinlik ve geziler düzenler.