Ölçme Değerlendirme-Program Geliştirme - Zafer Koleji

Ölçme Değerlendirme-Program Geliştirme

Okul ekolü doğrultusunda, öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerine sahip, dünya vatandaşı olarak hayata hazırlanmalarını sağlayacak eğitim modellerini benimser. Eğitim ve öğrenme alanında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek çağdaş uygulamaları öğrencilerle buluşturacak öğrenme süreçleri ve buna paralel olarak ölçme değerlendirme araçları tasarlar.