ULUSLAR ARASI EĞİTİM PLANLAMA BİRİMİ ÇALIŞMALARI - Zafer Koleji

ULUSLAR ARASI EĞİTİM PLANLAMA BİRİMİ ÇALIŞMALARI

Zafer Koleji Anadolu ve Fen Lisesi olarak öğrencilerimizin aldıkları eğitimin yanında edindikleri yabancı dili aktif olarak kullanmalarını, farklı
kültürlerle yaşamayı öğrenmelerini, vizyon sahibi, kendi ayakları üzerinde duran ve sorunlarını çözebilen birer birey olmalarını hedefleyerek
başta Avrupa ve Amerika’da olmak üzere yurt dışı eğitim ve kültür programları, yurt dışı lise değişim programları başta olmak üzere birçok
uluslararası çalışmalar yapılmaktadır.

Katıldığımız uluslar arası yarışmalarda kazandığımız başarılarımız da öğrencilerimiz için yurt dışına açılan kapıların aralanmasında oldukça
önemli katkılar sağlamaktadır.