REHBERLİK - Zafer Koleji

REHBERLİK

Zafer Koleji Anadolu ve Fen Lisesinde 21.yüzyıl gelişmelerine paralel olarak öğrencinin kendisini tanıması, problemlerini çözmesi,
tutarlı ve gerçekçi kararlar alması, yeteneklerini geliştirmesi, yaşadığı toplumla uyum içinde olması ve böylelikle kendini
gerçekleştirmesi için her öğrenciye özel rehberlik hizmeti verilmektedir.

Öğrencilerimizle rehberlik paylaşımı sırasında şu hususlara özellikle dikkat edilmektedir:

Öğrencinin sadece bir yönüyle ilgilenilmez, her öğrenci bireysel farklılıklarıyla bir bütündür ve bütünsel bir yaklaşımla
değerlendirilir.

Öğrencinin yapamadıklarını onun yerine yapmaz.

Ceza verme, yargılama ve hakkında karar verme eylemi değildir.

Disiplin sağlama mekanizması değildir.

Bilgi paylaşımında elbette bulunulur ancak bilgi aktarma aracı değildir.

Ayrıca rehberlik faaliyetleri kapsamında gizlilik, gönüllülük, süreklilik, şeffaflık, kişinin özel haklarına saygı, bireyin biricikliği ve
güven gibi ilkelere bağlı kalınarak öğrencilerin kişisel gelişimleri desteklenir. Öğrencinin kendini her yönden tanımasına, gelişimine
destek olacak her türlü yurt içi ve yurt dışı fırsatlarını, meslekleri tanımasına, kişiliğine uygun eğilimleri belirleyip uygun bir meslek
seçmesine, sorun çözme yetisini geliştirmesine, doğru ve uygulanabilir kararlar alabilmesine, psikolojik açıdan sağlıklı bireyler
olmasına yardımcı olmak rehberlik birimimizin en temel amaçları arasındadır.

Öğrencilerimiz okula kayıt olurken Öğrenci Tanıma Formu PDR uzmanlarımız aracılığıyla doldurulur. Bu çerçevede öğrenciyi
tanımakla başlayan rehberlik sürecimiz öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenir ve sürdürülür.