REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK - Zafer Koleji

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Özel Zafer Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak, öğrencilerimizin yaşayabileceği zorluklara erken müdahale ve özellikle sorunun geleceklerine etkilerinin daha farklı olması için gelişimsel, önleyici ve koruyucu PDR yaklaşımını benimsemekteyiz. PDR hizmetlerinin temel amacı, öğrencilere içerisinde bulundukları gelişim döneminde ihtiyacı olan hizmetleri en iyi şekilde sağlamaktır. Bu amacımızı gerçekleştirirken okul, aile işbirliği en önem verdiğimiz konulardan biridir. Öğrencilerimize okulda ve hayatta başarılı olmaları için gereken belli beceri ve yaşantıların kazandırılması, kapsamlı ve gelişimsel PDR etkinliklerinin gerçekleştirilmesiyle mümkün olabilmektedir.

0-6 yaş dönemi bedensel, zihinsel ve psiko-sosyal gelişim açısından en kritik gelişim dönemidir. Anaokulu rehberlik birimimiz bu kritik dönemde çocuğun her yönden sağlıklı olarak gelişmesi, okul ortamına uyum sağlaması, potansiyelini ortaya koyabileceği rahat, sıcak ve güvenli ortamların yaratılmasında profesyonel destek sağlar.

Rehberlik hizmetleri, çocuğun bedenini kullanma, oyun oynama, merakını giderme, hayallerini açığa çıkarma ve bağımsızlığını kazanma gibi temel gereksinimleri karşılamaya yönelik olarak hazırlanır. Anaokulumuzun rehberlik kazanımları:

Çocuğun Kendini Kabul ve Özgüvenini Geliştirme

Sağlıklı Benlik Algısı Oluşturma

Sosyalleşmeyi Sağlama

Okula Uyum ve İlkokula Hazır Olma

Kişilerarası İlişkileri Geliştirme

Aile ve Topluma İlişkin Farkındalık ve Duyarlılık Kazanma

Sağlıklı ve Güvenli Yaşam İçin Bilgi ve Becerilerini Geliştirme

Bilişsel, Sosyal, Duygusal ve Motor Beceriler Anlamında Çocuğu Detaylı Biçimde Tanıma ve Kendisini Tanımasını Sağlamak

Zafer Anaokulu öğrencilerinin bireysel ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak sınıf rehberlik çalışmaları ve grup rehberliği etkinlikleri düzenlenir. Rehber öğretmenlerimiz tarafından ihtiyaç odaklı önleyici ve tematik psikoeğitim programları uygulanır.

Zafer Anaokulu’nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Hizmetleri üç alanda yürütülmektedir:

1-Kişisel Rehberlik: Rehber öğretmenlerimiz tarafından çocuklarımızın kendini ve başkalarını anlayarak kabul etmesi, günlük yaşam becerilerini kazanması, aile ve toplum
olgusunu kavrayarak bu ortamlarda sağlıklı ilişkiler kurma becerilerinin gelişmesine destek verecek çalışmalar planlanır ve uygulanır.

Öğrencilerimizin okulu sevmesi ve güven duyması için anaokulumuzda çeşitli çalışmalar yapılır. Çünkü biliyoruz ki ihtiyaçlar hiyerarşisinde fiziksel ihtiyaçlardan hemen sonra
“güven” gelmektedir.

Çocuklarımızı kendine özgü gelişim hızı ve özellikleriyle izleyerek değerlendirebilmek için sistemli ve sürekli bilgi toplanmakta, anekdot kayıtlarıyla gelişim dosyaları tutulmaktadır.

Rehber öğretmenlerimiz okul ortamında çocuğun kendini sınamasına, yeterliliklerini keşfetmesine fırsat verici zengin oyun ve eğitsel ortamların yaratılmasını desteklemektedir.

2-Eğitsel Rehberlik: Anaokulumuzda en önemli ve öncelikli eğitsel rehberlik hizmeti öğrencilerimizin okula uyum sağlamasıdır. Okul ortamına alışma, öz bakım becerileri ve
ihtiyaçlarını karşılamayı öğrenme, okulu, öğretmenlerini ve arkadaşlarının sevme, temel öğrenme becerilerine ilgi duyma, özel yeteneklere yönelik etkinliklerden hoşlanma, okul
kurallarını benimseme, okumaya ve kitaplara ilgi, konuşma ve ifade becerisini geliştirme gibi amaçlara yönelik etkinlikler, rehberlik faaliyetlerimizin temelini oluşturur.

Öğrenci tanıma çalışmaları eğitsel rehberliğin önemli başlıklarından biridir. Tanıma çalışmalarıyla elde edilen bulgulardan yola çıkılarak öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini
geliştirici ortamların hazırlanması, özel yetenekli öğrencilerimiz için gerekli düzenlemelerin yapılması, öğrenme güçlüğü çeken özel eğitim öğrencilerimiz için de uygun öğrenme
ortamlarının hazırlanması sağlanır. Bütün öğrencilerin eğitsel gelişimini desteklemek rehberlik servisimizin önemli görevlerindendir.

Öğrencilere yönelik bu hizmetler sürdürülürken velilerimize yönelik eğitim ve etkinlikler de yapılmaktadır.

3-Mesleki Rehberlik: Mesleki gelişim, okulöncesi dönemden başlar, değişik evrelerle yetişkinlik dönemine kadar devam eder. Bir meslek edinme ve o mesleği sürdürme hayat boyu devam eden bir süreçtir. Sürecin sağlıklı devam ettirilebilmesi için her dönemde başarılması gereken mesleki gelişim görevleri bulunmaktadır. Kariyer planlama merkezimiz gerçekleştirdiği etkinliklerle çocuklarımızın anaokulundan itibaren mesleki gelişim görevlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamaları için profesyonel destek sağlamaktadır.