OKUMA SAATLERİ - Zafer Koleji

OKUMA SAATLERİ

Öğrencilerimiz yerli ve yabancı kaynaklarla düzenli olarak beslenen kütüphanemizden her türlü edebi ve akademik dokümana
erişir, süreli yayınlarla güncel yazın dünyasını takip eder ve kendisine sunulan tüm kaynakları ödünç alarak bilgi dağarcığına
katkıda bulunur.

Türk Dili ve Edebiyatı derslerimizde her hafta bir ders saati kütüphanede okuma saati yapılır.