ETÜTLER - Zafer Koleji

ETÜTLER

Öğrencilerimiz kazanım eksiklerini saptadığımız tarama ve deneme sınavlarına göre hafta sonları etütler desteklenirler.