EĞİTİME DESTEK - Zafer Koleji

EĞİTİME DESTEK

Ortaokul bünyesinde MEB eğitim ilke ve amaçlarına ve Zafer Koleji’nin benimsediği nitelikli ve özgün eğitim
yaklaşımına uygun öğrenme ortamlarının hazırlanması amacıyla öğretmenlerimiz ile Okul Geliştirme
Direktörlüğümüz bünyesinde yer alan program geliştirme, ölçme değerlendirme ve eğitim uzmanlarımız
sistemli ve koordineli olarak eğitim programının içeriği, kendine özgü yapısı ve nitelikleri ile bağımsız ve sosyal
bireyler olarak çocuklarımızın “bugünü yaşayarak geleceğe hazır olmaları fikrinden hareketle çalışmalar
yürütmektedirler. Öğrencilerimizin gelişim özelliklerinin izlenmesi ve yeni hedeflerin gerçekleştirilmesine
yönelik öğrenme ortamlarının oluşturulması amacıyla ilgili birimler işbirliği ve koordinasyon içinde bilimsel ve
zenginleştirilmiş yöntemlerle sürekli gelişim ilkesini göz önüne alarak planlama yapmaktadırlar.