BİLİM EĞİTİMİ - Zafer Koleji

BİLİM EĞİTİMİ

Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği bir yüzyılda yaşamaktayız . Her geçen gün yeni bir bilgiye
ulaşılmakta ve yeni buluşlar gerçekleşmektedir. Bilim insanlarının çalışmalarını anlayabilmek ve
yeni bilgileri takip edebilmek bilimsel okuryazar olmakla mümkündür . Nitelikli bir toplumun
oluşması ve ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine yükselmesi , bilimsel okuryazar olabilmiş ,
aklın ve bilimin ışığında yaşamlarını biçimlendirmiş nesiller yetiştirilmesine bağlıdır. Bilime inanan,
araştırmacı ve yeniliğe açık , bireylerin yetişmesinde hem ülkenin geleceği hem de bireyin kendini
geliştirmesi açısından eğitim ve öğretimin önemi büyüktür.

Zafer ilkokulu , bilimsel düşünceye sahip uzman öğretmenleri ile MEB müfredatına uygun her
türlü donanıma sahip laboratuvar ve derslikleriyle Atatürk Türkiye’sinin bilim insanlarını
yetiştirmeyi temel amaçlarından biri olarak görmektedir.