AYIN KARAKTERİ - Zafer Koleji

AYIN KARAKTERİ

Öğrencilerimiz Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde okudukları kitaplardaki karakterleri tanıtan birer metin hazırlarlar ve öğrenci
oylamalarıyla ayın karakteri seçilir. Böylelikle öğrencilerimizin kitaplardaki olay örgüsü hakimiyeti, özdeşim kurma ve empati
becerileri gelişir.