STEM EĞİTİMİ - Zafer Koleji

Zafer Koleji Öğrencileri; Bilimi mühendislik, matematik, teknoloji ve sanatla bütünleştirerek tasarladıklarını ürüne dönüştürür.
Zafer öğrencileri, STEM eğitimi ile hayallerindeki dünyayı yaratıyor! Bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat disiplinleri ile bütünleşerek, tasarladıklarını ürüne dönüştürüyor.

Okulumuzda uygulanan STEAM eğitim sistemi ile öğrencilerimiz, bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat olmak üzere

beş disiplini bütünleştiren bir öğrenme, uygulama ve geliştirme yaklaşımı ile büyüyorlar. STEAM eğitimimizle hayallerindeki dünyayı yaratmak için gerçek dünyadaki bilgi ve deneyimlerini kullanıyor ve tasarladıkları durumları ürünlere dönüştürüyorlar.

Öğrencilerimiz, STEAM sürecinde deneme yanılma yöntemiyle yaparak ve yaşayarak öğrenir, sorgular, araştırma yapar ve

kendi buluşlarını ortaya koyarlar. Bunları deneyimlerken bilimsel süreç becerilerini kullanır, bilimi gündelik yaşamlarıyla ilişkilendirir ve zamanla karşılaştıkları problemleri bu edinimlerle çözebilecek hale gelirler.

Kod okuryazarlığı gibi temel teknoloji becerilerini kazandıktan sonra matematik, fen bilimleri ile ilişkilendirilmiş ve mühendislik süreci ile harmanlanmış proje bazlı özgün bir eğitim programını takip ederler.