KARİYER MERKEZİ - Zafer Koleji

Öğrencilerimizin düşünme sistemini geliştirecek ve hedeflerini doğru belirlemelerine destek olacak koçluk programı!

Öğrencilerimizin düşünme sistemini olumlu yönde geliştirecek ve hedeflerini doğru belirlemelerine destek olacak koçluk programı Zafer’de!

Kendilerine uygun ders çalışma sistemini öğrenmek, motivasyon artırmak, hedef belirlemek, odaklanma ve konsantrasyon problemlerinin önüne geçmek için diledikleri zaman başvurabilecekleri koçluk programıyla öğrencilerimizin sosyal ve akademik yaşamlarına destek oluyoruz.

KOÇLUK SÜRECİMİZİN SONUNDA ÖĞRENCİLERİMİZ;

• Verimli ders çalışma yöntemleri
• Kendi duygularını yönetebilme
• Sınav kaygısı, stres, kararsızlık gibi olumsuz duygulara çözüm üretebilme
• Odaklanma ve konsantrasyon sorunlarının önüne geçebilme
• Zaman yönetimi
• Hedef belirleme
• Sorumluluk, bilinç ve öz güvenle eyleme geçme becerilerini güçlendirerek hedeflerine doğru adımlar atabilecekler.

MİZAÇ MODELİMİZ

Öğrencilerimizin, Mizaç Modeli Kişilik Raporu’nda bulunan baskın niteliklerini, motivasyon kaynaklarını, tutumlarını, temel duygularını, güven ve stres durumundaki davranışlarını ortaya koyarak en iyi hallerine ve gölge yanlarında davranış modellerine odaklanıyoruz. Mizaç, doğuştan gelen, temel arayışlarımızı ve motivasyon kaynaklarımızı belirleyen ve bizi diğerlerinden ayıran yapısal çekirdeğimizdir. Kişiliğimizin genlerimizden gelen doğal bir parçasıdır ve kişiliğin biyolojik ve içgüdüsel süreçlerle meydana gelmiş bir kısmını oluşturur. Karakter, çevreden edinilen, deneyimlerimizin ve hayatımız boyunca yaşadığımız sosyal etkileşimlerin bir sonucu olarak oluşan parçamızdır. Genetik olmadığı için farklı aşamalardan geçerek olgunlaşır ve son halini genellikle yetişkinlik döneminde alır. Bu sebeple üzerinde değişiklik yapmak ya da modifiye etmek mümkündür. Kişilik, mizacın çevresel faktörlerle etkileşimi sonucunda ortaya çıkan eylem, duygu ve davranış tarzlarının tümüdür. Bu yüzden, kişiliğe sadece genetik mirasın bir ürünü olarak bakamayız. Kişilik, aynı zamanda bir kişinin etrafında gerçekleşen çevresel etkilerin de bir sonucudur. Kişilik, bireyleri birbirinden ayıran bir şeydir, yani her bireyin kendine has özelliği budur. DISC modeli, dört temel davranış stilini tanımlayan basit ama güçlü bir modeldir. D, I, S ve C her bir farklı DISC uygulamasının temeli olarak hizmet eder. D: Hâkimiyet I : Etki S : Kararlılık C : Vicdanlılık Her öğrencimizin farklı tarzları ve öncelikleri olan benzersiz bir davranış profili olduğunu biliyor ve bu farklılıkları oldukça önemli buluyoruz. Öğrencilerimizi yakından tanımak ve ihtiyaç duydukları konularda ilgili destekleri sunmaya özen gösteriyoruz. Kariyer Merkezi uygulaması ile önce kendilerini yakından tanımalarına olanak veriyor ve kariyer yolculuklarında kendileri için en iyi tercihi yapmalarına yardımcı oluyoruz.