DISCUSSION CLUB - Zafer Koleji

Zafer öğrencileri, uluslararası akademisyenlerle İngilizce münazara yapıyor!

Zafer öğrencileri,
uluslararası akademisyenlerle İngilizce münazara yapıyor!
Bilgi ve uzmanlığı paylaşmak amacıyla kurulan forumlarla öğrencilerimiz, hem dil becerilerini geliştiriyor hem de grup iletişimlerini güçlendirme fırsatı buluyorlar. Genel bilgi müfredatının, öğrencilerimizin ilgisini ve yaratıcılığını
geliştirmek amacıyla tasarlandığı toplantılarda, öğrencilerimiz tarih,arkeoloji, insan bilimi, coğrafya, sanat, kültür, kentleşme ve etik konuları üzerine de uzmanlar ile birlikte çalışmalar yürütüyorlar.

PROGRAM KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİMİZ;
• Olayların geniş bir olay ekosisteminde nasıl birbirine bağlandığını ve birbiriyle ilişkileri
• Dünyadaki yaşamın temel zaman çizelgesi
• Homo Sapiens’in evrimsel zaman çizelgesi
• Estetik anlayış, sanatsal ve tasarımla ilgili kavramlar
• Tarım ve kırsal arazi kullanımı ile şehirler ve kentsel arazi kullanımındaki kalıpları ve süreçleri
• Endüstriyel ve ekonomik kalkınma süreçleri
• Ahlak metafiziği, etik ve teolojiyi kavramları hakkında bilgi sahibi olacak ve konunun uzmanları ile fikir paylaşımında bulunacaklar.

Program İçerikleri;
Ünite 1: Dünya ve Ötesinde Yaşam
Dünyadaki yaşamın nasıl ortaya çıktığına ve yaşamın tarihine doğru keşfe çıkıyoruz.
Ünite 2: Küresel Tarih Öncesi
Dünyanın dört bir yanındaki insan kökenleri hakkında konuşuyoruz.
Ünite 3: Arkeolojik Olarak Düşünmek
Arkeologların geçmişle ilgili çalışmalarında kullandıkları araç ve yöntemlerini inceliyoruz.
Ünite 4: Tunç Çağı’ndan Roma İmparatorluğu’na
Sanat ve Mimarlık
Sanat ve mimarlığın tarihini okuyor, gelişim sürecini inceliyoruz.
Ünite 5: Estetik ve Eleştiri
Sanat eleştirisi kavramıyla ilgili farklı felsefi yaklaşımları birlikte keşfediyoruz.
Ünite 6: Coğrafi Olarak Düşünmek
Coğrafyacıların inceleme yaparken kullandıkları araç ve yöntemler üzerine incelemeler yapıyoruz.
Ünite 7: Nüfus/Göç Kalıpları ve Süreçleri
İnsan popülasyonlarıyla ilişkili kalıpları konuşuyoruz.
Ünite 8: Kültürel Yapılar ve Süreçler
Dil, din ve diğer kültürel uygulamaların tarihsel süreçlerine odaklanıyoruz.
Ünite 9: Tarımsal/Kentsel Arazi Kullanım
Modelleri ve Süreçleri
Tarımın gelişimi ve yayılış süreçlerini öğrenirken, kentleşme ve müteakip küreselleşme ilişkisi üzerine de sohbet ediyoruz.
Ünite 10: Endüstriyel, Ekonomik Kalkınma
Modelleri ve Süreçleri
Sanayileşmenin kökeni, etkileri ve ekonomik kalkınmadaki rolünü birlikte inceliyoruz.
Ünite 11: Politik Yapı ve Süreçler
Siyasi organizasyonlar kapsamında nüfus ve kültürel kalıplar hakkında konuşuyoruz.
Ünite 12: Etik ve Ahlak
Ahlaki yargıların doğası ve temellerine dair teorileri araştırıyoruz.
Ünite 13: Cinsiyet ve Irk Çalışmaları
Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık kavramları hakkında fikir paylaşımında bulunuyoruz.