Zafer Koleji Öğrencileri e-Twinning Projesi İle Dünya İle Bağlantı Kuruyor - Zafer Koleji

Zafer Koleji Öğrencileri e-Twinning Projesi İle Dünya İle Bağlantı Kuruyor

Proje adı:  ENGAGEMENT AND SUPPORT FOR STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS THROUGH DIGITAL COMBINED ARTS HOLO-D-VISION

Zafer Koleji öğrencileri, eğitimde dijital dönüşümü benimseyerek, e-Twinning projesi kapsamında uluslararası bir adım atıyor. Bu proje kapsamında, öğrenciler diğer Avrupa ülkelerinden akranlarıyla dijital platformlar aracılığıyla iletişim kurarak kültürel alışverişte bulunacaklar. Ayrıca, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek, kültürel farkındalığı artırmak ve uluslararası işbirliği ruhunu pekiştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. e-Twinning projesi, öğrencilere dijital dünyayı öğrenmeyi ve küresel bir perspektif kazanmayı sağlayarak onları geleceğe hazırlıyor.

English: “Zafer College Students Connect with the World through e-Twinning Project”

ENGAGEMENT AND SUPPORT FOR STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS THROUGH DIGITAL COMBINED ARTS HOLO-D-VISION

Students at Zafer College are taking an international step by embracing digital transformation through the e-Twinning project. As part of this project, students will communicate with their peers from other European countries through digital platforms, engaging in cultural exchange. Additionally, various activities will be organized to enhance students’ language skills, increase cultural awareness, and strengthen the spirit of international collaboration. The e-Twinning project prepares students for the future by teaching them about the digital world and providing them with a global perspective.

Detaylı bilgiler için tıklayın