Rehberlik / PDR
 • Özel Zafer İlkokulunda rehberlik birimi öğrencilerin bireysel farklılıklarını merkeze alan bir yaklaşımla güven, saygı, gizlilik ve işbirliği ilkelerini esas alan bir öğrenci rehberliği hizmeti sunmaktadır.

 • 1. Bireysel Rehberlik Çalışmaları: Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, farkındalık düzeyine artırmak, problem durumlarında baş etme ve problemi çözme becerilerini artırmak amacı ile yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Öğrencinin ilkokul düzeyinde hayatında karşılaşabileceği bilişsel, sosyal ve duygusal durumlar karşısında kendisini tanıma, duruma karşı strateji belirleme ve bu süreci yönetme konusunda alternatifleri sunan ancak kararı öğrencinin vermesini sağlayan bir rehberlik hizmeti sunulmaktadır.

  2. Grup Rehberliği Çalışmaları: Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen ve grubun dinamiği ile bütünleştirilen çalışmaları kapsamaktadır. Özel Zafer İlkokulu’nda grup rehberliği kapsamında öğrencilere aşağıdaki başlıklarda çalışmalar yapılmaktadır.

  - Sosyal beceri

  - Akran yardımı 

  - Problem çözme becerisi

  - Öfke Kontrolü

  - Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

  3. Eğitsel Rehberlik Çalışmaları : Eğitim öğretim süreci her çocuğun yürüdüğü bir yoldur. Ancak bu yolun etrafında gördükleri her çocuk için farklılık gösterir. Bir çocuk için eğitim öğretim yolu taşlı algılanırken diğer çocuk için etrafı yeşil ve çiçeklerle dolu bir ortam olarak görülebilir. Özel Zafer İlkokulu olarak öğrencilerde eğitim öğretim yaşamına dair olumlu tutum geliştirmek, öğrencilere başarmanın hazzını yaşatmak, destekleme, sürece dahil etmek ve eğitim hayatı ile ilgili oluşan olumsuz yargıları olumluya çevirmek için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda ilkokul düzeyinde rehberlik biriminin eğitsel rehberlikteki temel amacı;

  - Öğrencilerde motivasyonu sağlama,

  - Etkin çalışma yöntemlerini öğretmen,

  - Zamanı etkin kullanmaya yönelik çalışmalar yapma,

  - Nihayetinde başarma ve bunun temel motivasyon kaynağı olduğunu anlamadır.

  4. Mesleki Rehberlik Çalışmaları : Mesleki rehberlik ile ilgili genel yargı meslekler, mesleki tercihlerle ilgili çalışmaların lise düzeyinde başlayacağıdır. Oysa meslekleri tanıma, her mesleğin ayrı bir önemi olduğunu kavrama yani meslekler hakkında olumlu tutumlar geliştirme anaokulu düzeyinden başlayan bir çalışmadır. Özel Zafer İlkokulu rehberlik birimi bu nedenle ilkokul seviyesindeki öğrencilerine mesleklerle ilgili olumlu tutum geliştirmeleri amacı ile çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar içerisinde meslekleri tanıma, çeşitli meslek grupları ile söyleşiler düzenleme ve mesleklerle ilgili önyargıları önleme çalışmaları yer almaktadır.

 • Veli Görüşmeleri

  Özel Zafer İlkokulunda rehberlik birimi aile ile “çocuğun gelişimi ve uyumu için ortak ne yapabiliriz” sorusundan hareketle düzenli görüşmeler planlamaktadır. Bu görüşmeler randevu sistemi ile kayıt altına alınarak yapılır. Görüşmeler doğrultusunda veliye gereken bilgiler aktarılır ve aynı zamanda öğrenci ile ilgili belirlenen esaslar dâhilinde okul içerisinde uygun rehberlik çalışmaları planlanır.

  Veli Seminerleri

  Velilerimize dönem içerisinde öğrencileriyle sağlıklı iletişim kurma, özgüveni yüksek çocuklar yetiştirme önerilerinden oluşan grup rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.