Yabancı Dil Eğitimi
  • Zafer koleji öğretmenleri ve idarecileri küçük yaşta dil eğitiminin önemini bilir ve buna göre eğitim haritasını belirler. Buna bağlı olarak okulumuzda İngilizce öğretim programı ana okulundan başlayarak lise son sınıfa kadar günlük hayatın içine entegre edilir, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak dili etkin bir şekilde kullanmalarına olanak sağlanır. Zafer koleji en doğru yaklaşımın erken evrede yabancı dilin ana dille birlikte verilmesini desteklemektedir. Bu sayede çocuğun bilişsel gelişimine katkıda bulunulduğu gerçeği kaçınılmazdır. Ana dil edinimi süresince öğrenilen yabancı dil çocuğun sadece hedef dil becerileri geliştirmesini sağlamakla kalmaz aynı zamanda ana dilindeki edinim sürecini de hızlandırır. Dil öğrenimini pekiştirmek amacıyla teknolojiden en etkin şekilde yararlanılmaktadır. Bilgisayar destekli akıllı tahtalarla zenginleştirilen dersler, öğrencilerin dil öğrenme motivasyonunu güçlendirirken, teknoloji kullanımıyla öğrencilerin kendi kendine öğrenme yeteneği de gelişmektedir. Yabancı dil, teorik gramer kuralları yığını olarak değil, yaşamın içinde anlam ve değerleri aktaran bir araç olarak öğretilmektedir.

  • Öğrenci merkezli, zenginleştirilmiş, uluslararası standartlara uygun, 4 beceriyi içeren eğitim programı uygulanır. Tüm bu programlar öğrenciyi desteklemek amacıyla, öğrenci ihtiyaçları dikkate alınarak yapılandırılır. Bireysel farklılıkların ve bireysel gelişimlerin temel alınacağı model ve kuramlar uygulanır. Bu kuramlar; proje temelli öğrenme, öğrenme stilleri, tematik öğrenme yaklaşımları, senaryo temelli öğrenmedir. Bu kapsamda bireysel farklılıkları gözetmek amacıyla eğitim kur sistemiyle verilir. Öğrenciler, kendi seviyesinde öğrencilerin olduğu gruplarda eğitim alırlar. Bu sayede özgüven ve derse katılım artar, öğrenme ve yabancı dili davranışa dönüştürme süreçleri hızlanır.

    Proje çalışmalarının çok önemli bir yer tuttuğu eğitim-öğretim sürecimizde her sınıf düzeyinde öğrencilerimiz gelişim özellikleri, eğitim kazanımları doğrultusunda proje çalışmalarıyla desteklenir. Bu süreç şu şekilde ilerler; merak uyandırma ve planlama, araştırma -keşfetme -sorgulama, analiz, rapor hazırlama ve sunum.

    Ödevlerimiz İletişim odaklı olup hem okulda hem de evde yapılan entegre çalışmalar içerir.

  • Anaokulu müfredatının temeli üzerine yapılandırılan ilkokul müfredatı, ilkokulun her sınıfı için ayrıca planlanmış ve ilkokul sınıfları boyunca devamlılık ve süreklilik sağlanarak öğrencilerimizin dil becerilerinin ilerlemesi esas alınmıştır. Öğrencilerimiz yabancı dil eğitiminin yanı sıra matematik, hayat bilgisi, müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi derslerinde de çift dilde eğitim alırlar. Bu sayede yabancı dilin günlük hayatta etkin kullanımı sağlanır. Eğitim sürecimizde desteklenmeye ihtiyacı olan öğrencilerimize özel sınırlı sayıda tutulan grup çalışması yapılarak bulunduğu sınıfın seviyesine ulaşması sağlanır. Dersler konu odaklı olup dilbilgisi dersin işleyişi sırasında entegre edilerek verilir. Öğrencilerimizin dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine önem verilir; kendilerini rahat ifade eden kişiler olarak yetişmeleri, karsılarındakini dinlerken de saygılı bireyler olması amaçlanır. Öğrencilerimizin teknolojiye olan ilgilerini olumlu yönde kullanmalarını sağlamak amacıyla bilgisayar destekli 5000 kitabın üzerinde yer alan İngilizce kütüphane sistemi ile bizim seçtiğimiz kitapların yanı sıra; öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarına göre de kitaplarını seçip hem dinleyip hem okuyabileceği bir platformda, sağlayarak bireysel gelişimlerini desteklemekteyiz İngilizce programımız içerisinde birçok farklı eğitim yöntemi kullanılır. Deneyimlerimiz sonucu oluşturduğumuz programımız, öğrenmenin keyifli ve anlamlı hale gelmesini amaçlar. Yaklaşımımızın temelinde öğrencilerimizin entellektüel kavrayışının arttırılması, bakış açılarının genişletilmesi esas alır. Öğrencilerimizin yorumlama becerisinin geliştirilmesi, yazılı ve görsel basını takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil kazanımı hedeflerimiz arasındadır.