• Haberler
 • Okul Müdürümüzün Mesajı

  Sevgili Çocuklar, Değerli Anne-Babalar,

  Zafer Koleji, 1987 yılından bu yana nitelikli eğitimin en önemli temsilcilerinden olan Zafer Eğitim Kurumları bünyesinde 2014 yılında öğrenci ve velileriyle kucaklaşmış, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu ve Fen Lisesi olmak üzere 5 okulu ile eğitim hayatına başlamıştır.

  Köklü geçmişinden gelen nitelikli eğitim geleneğini yüzünü geleceğe dönerek sürekli, dinamik ve bilimsel temellere dayanan gelişim anlayışı ile sürdüren Zafer Koleji, Ulu Önder Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında Türkiye Cumhuriyetine aydın, çağdaş, çok yönlü becerilerle donanmış, mutlu ve kendini gerçekleştirebilen bireyler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

  Alanında uzmanlaşmanın önemine inanan, eğitimin çocuğu tanımak ve sevmekle başladığı anlayışıyla hareket eden, sürekli gelişim ilkesi ile çağın gerekliliklerini yakalayan Zafer Koleji eğitim kadrosu, öğrencileri ve velileri ile bir aile olarak, taşıdıkları vicdani ve toplumsal sorumlulukların bilinci ile eğitim vermeyi sürdürmektedir.

  Zafer Koleji İlkokulu; temel eğitimin ilköğretim basamağında, kendini ve içinde yaşadığı çevreyi tanıyan, sosyal, duygusal, bilişsel, motor ve dil alanlarında akademik, sanatsal, sportif ve kültürel bağlamda çok yönlü beceri gelişimi sağlamış; yaratıcı, tasarımcı, üretken, meraklı, sorgulayan ve keşfetmeye hazır, saygılı, sevgi dolu, farkındalığı yüksek, sorumluluk sahibi, özgüvenli, lider, etik değerlere sahip, karar veren ve harekete geçen, mutlu ve coşkulu bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Benimsediği eğitim yaklaşımı, uyguladığı eğitim programı, uzman eğitimci kadrosu ve tam donanımlı fiziksel imkanları ile sağladığı öğrenme ortamlarında, öğrencilerinin temel eğitim basamağından itibaren mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmeleri için tüm imkanlarını etkin ve verimli şekilde kullanmaktadır.

  Kıymetlilerimiz, ülkemizin geleceği ve aydınlık yarınlarımız olan bugünün sevgili çocukları, Onlara yaşamını adamış, onlar için her daim en iyisi ve en güzelini dileyen değerli anne-babalar,

  Sizleri büyük Zafer Ailesinin bir parçası olarak geleceğin mutlu ve başarılı bireylerini yetiştirerek aydınlık geleceğimizi birlikte, el ele inşa etmek üzere aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

  Zeynep Seda ŞANLI
  Zafer İlkokul Müdürü

 • Eğitim Öğrenme Yaklaşımı

  Zafer Koleji; yapılandırmacı eğitim modeliyle, yaparak ve yaşayarak öğrenen, meraklı ve ilgili, farkındalığı ve duyarlılığı gelişmiş, öğrenmeyi öğrenmiş ve problem çözme becerisi kazanmış, sorgulayan, araştıran, eleştirel düşünebilen, yalnızca sonuca değil sürece de odaklanan, iş birliği ve takım çalışmasına yatkın, öz güveni yüksek ve sorumluluk bilincine sahip, iletişim becerileri gelişmiş, empati yapabilen, farklılıklara saygılı, analitik düşünebilen, paylaşımcı ve yardımsever, kendisini, ailesini, ülkesini, insanlığı ve çevreyi seven bireyler yetiştirir.

  İlkokul eğitimi; süreç olarak bireyin okuma-yazma, matematiksel ve bilimsel düşünme, problem çözme gibi temel beceriler elde ettiği ve sonraki yaşantısına zemin oluşturacak, çok yönlü gelişimsel kazanımlar edindiği bir dönemi kapsar.

  Bu dönemde çocuklara sunulan nitelikli öğrenme ortamları; onların, akademik gelişimlerini sürdürürken bir yandan da öz güven sahibi, motivasyonu yüksek, mutlu, amaçlı, istikrarlı, yaratıcı ve farklı düşünen, çözüm odaklı, uyumlu, kendine ve çevresine karşı farkındalık kazanmış, farklılıklara saygılı, doğaya ve yaşam haklarına duyarlı, temel insani ve toplumsal değerleri edinmiş bireyler olarak yetişmeleri bakımından büyük önem taşır.

  İlkokulumuzda eğitim; Türk milli eğitiminin ilke ve amaçlarına uygun olarak MEB İlkokul Eğitim Programı’nda belirlenmiş kazanımlar doğrultusunda, yapılandırmacı eğitim yaklaşımı temel alınarak gerçekleştirilir.

  Bu amaç ve yaklaşımlar çerçevesinde okulumuzda

  Sanat etkinlikleri

  Bilim etkinlikleri

  Değer eğitimi etkinlikleri

  Çevre eğitimi etkinlikleri

  Sinema-tiyatro etkinlikleri

  Gezi-gözlem etkinlikleri

  Sosyal sorumluluk projeleri

  Müzik, görsel sanatlar, satranç, beden eğitimi, yaratıcı drama, bale ve bilgisayar alan dersi etkinlikleri

  Uzman katılımı etkinlikleri

  Aile katılımı etkinlikleri düzenlenir.

 • Eğitim Etkinlikleri

  İlkokulumuzda tamamı üst düzey teknolojik araç gereçler ile donatılmış derslikler dışında tüm nitelikleri ile çocukların gelişimsel ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanmış, zengin eğitim materyalleri ile kullanıma hazırlanmış, onların yaparak-yaşayarak öğrenmelerine imkan verecek eğitim ortamları oluşturulmuştur.

  İlkokulumuzda oluşturulan fiziksel etkinlik alanları; çocuklarımızın bilişsel, sosyal-duygusal, dilsel ve motor beceri gelişimlerini ve temel bilgi kazanımlarını üst düzeyde destekleyecek ve onları bir sonraki eğitim basamağına hazırlayacak nitelikte tasarlanmıştır.

  Meraklı, ilgili, kendini ve çevresini keşfetmeye hazır, motivasyonu yüksek bireyler..

 • Aile Katılımı Etkinlikleri

  Çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlarken bu yolda birlikte yürüdüğümüz ve aynı amaç ile hareket ettiğimiz ailelerimiz, en büyük destekçilerimizdir. Bu nedenle ailelerimizin her aşamada bizlerle iletişim halinde olmaları, çocuklarının okul yaşantıları ve gelişimi ile ilgili bizleri bilgilendirmeleri ve eğitim sürecinin aktif bir parçası olmaları çok önemsediğimiz bir durumdur.

  Okulumuzda bireysel görüşmeler, toplantılar ve eğitim seminerleri düzenlenir. Ailelerimizin çocuklarını okul ortamında arkadaşları ile gözlemlemesine olanak vermek ve okul-aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla anne-babaların, birlikte belirlenmiş etkinlikler ile okul yaşamına katılmaları sağlanır.

  Ailelerimiz, eğitim sürecinin ve Zafer Kolejinin ayrılmaz bir parçası olarak çocuklarının eğitim ve gelişimini sağlıklı ve düzenli şekilde izleme olanağı bulurken çocuklarımız da okul ve okul dışı öğrenme yaşantılarını tutarlı ve anlamlı bir süreçle birlikte gerçekleştirirler.

 • Sağlık & Özbakım

  Öğrencilerimizin tuvalet, temizlik ve giyinme gibi temel öz bakım ihtiyaçları, doğru ve sağlıklı yöntemlerle desteklenir ve beceri gelişimi sağlanır. Hastalık, ilaç kullanımı, acil tedavi ve nakil durumlarında aile bilgisi ve onayı dahilinde yönlendirme yapılır.

  Yemekhane

  Beslenme; kahvaltı ve öğle yemeği olmak üzere günde 2 öğün olarak öğretmen gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Beslenme programı, çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak uzmanlar tarafından titizlikle yapılmakta ve yemeklerimiz; okulumuz bünyesinde, hijyen kurallarına uygun şekilde, özenle hazırlanıp servis edilmektedir.

  Revir

  Okulumuzda tam zamanlı olarak okul doktoru ve hemşireler görev yapmaktadır. Aile iş birliği ve onayı ile çocuklarımızın boy, kilo ve genel sağlık izlemeleri yapılır. Hasta nakil aracımız, ihtiyaç olması durumunda yerleşkemizde sürekli olarak hazır ve tam donanımlı şekilde bulunmaktadır.

  Çocuklarımızın sağlık ve güvenliği, gelişim özelliklerine uygun fiziksel alanlarda öğretmenlerimiz, uzmanlarımız ve yardımcı personelimizce titizlikle göz önünde bulundurulur. Sağlıklı beslenme, sağlıklı büyüme ve gelişme ile ilgili çeşitli çalışmalar yürütülür.

 • Video Galeri