Projeler
  • Eko-Okullar Programı okul öncesi, ilk ve ortaokul düzeylerinde sürdürülebilir yaşam eğitimi vermek için uygulanan uluslararası bir programdır. Program 56 ülkede uygulanmaktadır.

    Eko-Okullar Programı kapsamında çocuklar içinde bulundukları okulun çevreye etkilerini sürdürülebilir yaşam çerçevesinde incelerler. Çocuklarımız bu süreçte yürütülen çeşitli çalışmalarla tüketimin doğaya etkilerinin farkına varırlar. Bu farkındalık onların çevre koruma sorumluluklarını geliştirerek doğanın korunması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma bilinci ile davranış geliştirmelerini sağlar.

  • Okulumuzda kullandığımız ve evde kullanılan pet şişelerin geri dönüşüme kazandırılarak doğayı korumak, çocuklarımızda çevre bilinci oluşturmak ve sorumluluk almalarını sağlamak üzere pet şişeler okulda toplanmaktadır. Toplanan pet şişeler Mayıs ayı itibariyle geri dönüşüm merkezine ulaştırılır. Bu sayede çocuklarımız çevre koruma ile ilgili farkındalık geliştirir ve sorumluluk alırlar.

  • TEMA Vakfı tarafından hazırlanan ve MEB desteği ile uygulanan programı içeren bir projedir. Tema Vakfı işbirliği ile uygulanan Minik TEMA projesi çocuklarımıza erozyon ve çölleşme ile mücadele, ağaçlandırma, doğa sevgisi ve çevre koruma bilinci kazandırmak amaçlarını taşır.

  • Türk Kızılayı ile işbirliği yapılarak yürütülen projede çocuklarımız Kızılay tarafından hediye edilen kumbaralarında yılsonuna kadar gönüllülük esası ile para biriktirirler. Toplanan tutar ile ilçemiz sınırlarında bir anaokulu/anasınıfı kitaplığına okul öncesi dönem kitapları hediye edilerek eğitimin desteklenmesine katkıda bulunulur. Bu proje ile çocuklarımızda tasarruf, yardımlaşma, sosyal sorumluluk bilinci ve paylaşma gibi duyarlılıkların gelişimi hedeflenmektedir.

  • Anaokulu çocuklarımız ile yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projemiz ‘’Kumbaramdan Kitap Çıktı’’ sona erdi. Kızılay ile birlikte yürüttüğümüz bu projede çocuklarımız harçlıklarını biriktirdiler, okula getirdikleri kumbaralardan çıkan paralar ile okul öncesi dönem resimli çocuk kitapları alarak 5 okulumuzdaki arkadaşlarımıza hediye ettik. Çocuklarımız arkadaşları ile tanışarak onlara hediyelerini vererek keyifli zaman geçirdiler.

  • Bir sosyal sorumluluk projemizi de gururla sonlandırdık. Adından da belli olduğu gibi bu proje ile amaç, çocuklarımızın doğaya zararlı olan pet şişeleri bir geri dönüşüm malzemesi olarak görmelerini sağlamaktı. Çevre bilincini oluşturmak, farkındalık sağlamak yine bu proje kapsamındaydı. İşte çocuklarımızın okula getirdikleri pet şişeleri geri dönüşüm merkezine heyecanla ve mutlulukla teslim ediş halleri.

  • Zafer koleji 5.Eko Okullar Şenliğine ev sahipliği yaptı. Defilemiz izlenmeye değerdi.