Anaokulu Rehberlik Birimi
 • Özel Ankara Zafer Anaokulunda rehberlik birimi hizmetleri öğrenci rehberliği ve veli rehberliği olmak üzere iki ana başlık altında yürütülmektedir.

 • Okulöncesi dönem çocuğun gelişim çizelgesinde en hızlı değişimlerin gözlemlendiği bir dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde edinilen beceriler ileriki yıllarında temelini oluşturacağında ayrı bir öneme sahiptir. Okulöncesi eğitimde çocuklara verilmek istenilen yedi ayrı yeterlilik alanı bulunmaktadır. Bu alanlar sırası ile

  a. Okula ve Çevreye Uyum: Okul ortamına alışmaları, okul çalışanlarını tanımaları, sınıfının ve okulunun bir üyesi olduğunu hissetmeleri, ilkokul ortamına hazırlanabilmelerini kapsayan kazanımları içermektedir. Bu bağlamda Zafer Anaokulunda rehberlik hizmetlerinde oryantasyon döneminde çeşitli çalışmalar ile okula karşı olumlu tutum geliştirmeleri hedeflenmektedir.

  b. Eğitsel Gelişim: Çocuğun öğrenme hayatına ilişkin olumlu tutum geliştirmesi, başarıya giden yolda karşısına çıkabilecek durumlar ve bunlarla ilgili yapması gerekenleri kapsayan bir yeterlilik alanıdır. Bu bağlamda çocuklara eğitim hayatı ve öğrenme ile ilgili olumlu davranış geliştirebilmek amacı ile bağımlı kişiliklerden; bağımsız, özgüveni yüksek, tek başına başarabilmenin hazzını yaşayan bireylere dönüşebilmelerine rehberlik eden hizmetler sunulmaktadır.

  c. Kendini Kabul: Çocuğun kendisi ile ilgili doğru algılar geliştirebilmesini sağlamak amacı ile yapılan çalışmaları kapsayan yeterlilik alanıdır. Çocukta benlik algısı ile ilgili olumlu bir yapı oluşturmak, kendisi ile ilgili farkındalık yaratmak ve bireysel farklılıklarını grup içerisinde öğrenmesini sağlamak amacını taşıyan yeterlilik alanıdır.

  d. Kişilerarası İlişkiler: Çocuğun grup içerisinde ve karşılaşacağı sosyal yaşam içerisinde edinmesi gereken ve hayatını kolaylaştırıcı iletişim, iletişim kuralları, empati gibi alanlarda çalışmaların yapıldığı yeterlilik alanıdır.

  e. Aile ve Toplum: Çocuğun hem kendisi hem de ailesinde bulunan fertler hakkında hangi sorumluluklara sahip olunduğunu bilmesi, toplumsal rolleri kavraması ve aile ve toplum içerisinde demokratik bir tutum geliştirmesini hedefleyen yeterlilik alanıdır.

  f. Güvenli ve Sağlıklı Hayat: Okulöncesi dönem çocuğun en fazla risk altında bulundukları dönemdir. Çocuklara yaşam içerisinde karşılaşabilecekleri tehlike durumları ve bunlarla ilgili alınabilecek önlemler, sağlıklı yaşamak için yapılması gerekenlerle ilgili becerilen bu yeterlilik alanında kazandırılmaya çalışılmaktadır. g. Mesleki Gelişim: Çocukların mesleklerle ilgili düşüncelerinde olumlu tutum geliştirmeyi amaçlayan yeterlilik alanıdır. Belirtilen yeterlilik alanları doğrultusunda Zafer Anaokulu öğrencileri için rehber öğretmen ve öğretmen işbirliği içerisinde grupların yaş özelliği, grup dinamiği, bireysel farklılıkları ve Okulöncesi Öğretim Programı’nda verilen kazanımlara destekleyici nitelikte etkinlikler planlanmaktadır.

  Gözlem Raporları

  Özel Zafer Anaokulunda rehberlik birimi çocukların her biri için ayrı gözlem formları düzenler. Yapılan gözlemler iki farklı alanda gerçekleştirilir. Birincisi çocuğun sınıf içerisinde ve farklı branşlarda uyum durumu ve grup ilişkilerini kapsar. İkinci değerlendirme ise çocuğun oyun ortamında yapılan değerlendirmedir. Alınan kayıtlar değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde öğretmen ve veli ile iletişime geçilir.

  Uygulanan Test ve Envanterler

  Her yaş grubu için gelişim özelliklerine bağlı çeşitli testler, envanterler ve değerlendirmeler yapılır.

 • Veli Görüşmeleri

  Özel Zafer Anaokulu rehberlik birimi, veli ile kurulacak düzenli iletişimin çocuğun gelişimi için ne derece önem taşıdığının farkında olarak görüşmeleri iki ana başlık altında planlamaktadır. Birincisi yıl içerisinde herhangi bir durum olmasa dahi belirlenen bir görüşme takvimi doğrultusunda yapılan telefon görüşmeleri, ikincisi ise randevu sistemi ile gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler yapılmaktadır. Her yılın başında bir kez her veli ile birebir görüşme yapılır ve paylaşımlarda bulunulur. Yapılacak rehberlik çalışmalarına da bu kayıtlar dâhil edilir.

  Veli Seminerleri

  Yıl içerisinde aşağıda belirtilen başlıklarda veli seminerleri düzenlenmektedir. Yapılan/ yapılacak olan seminerler ihtiyaç durumuna göre değiştirilebilir.