• Haberler
 • Okul Müdürümüzün Mesajı

  Sevgili Çocuklar, Değerli Anne-Babalar,

  Zafer Koleji, 1987 yılından bu yana nitelikli eğitimin en önemli temsilcilerinden olan Zafer Eğitim Kurumları bünyesinde 2014 yılında öğrenci ve velileriyle kucaklaşmış, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu ve Fen Lisesi olmak üzere 5 okulu ile eğitim hayatına başlamıştır.

  Köklü geçmişinden gelen nitelikli eğitim geleneğini yüzünü geleceğe dönerek sürekli, dinamik ve bilimsel temellere dayanan gelişim anlayışı ile sürdüren Zafer Koleji, Ulu Önder Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında Türkiye Cumhuriyetine aydın, çağdaş, çok yönlü becerilerle donanmış, mutlu ve kendini gerçekleştirebilen bireyler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

  Alanında uzmanlaşmanın önemine inanan, eğitimin çocuğu tanımak ve sevmekle başladığı anlayışıyla hareket eden, sürekli gelişim ilkesi ile çağın gerekliliklerini yakalayan Zafer Koleji eğitim kadrosu, öğrencileri ve velileri ile bir aile olarak, taşıdıkları vicdani ve toplumsal sorumlulukların bilinci ile eğitim vermeyi sürdürmektedir.

  Zafer Koleji Anaokulu; gelişim ve öğrenmenin en kritik evresi olan erken çocukluk döneminde, kendini ve içinde yaşadığı çevreyi tanıyan, sosyal, duygusal, bilişsel, motor ve dil alanlarında çok yönlü beceri gelişimi sağlamış; yaratıcı, tasarımcı, üretken, meraklı, sorgulayan ve keşfetmeye hazır, saygılı, sevgi dolu, farkındalığı yüksek, sorumluluk sahibi, özgüvenli, lider, etik değerlere sahip, mutlu ve coşkulu bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Benimsediği eğitim yaklaşımı, uyguladığı eğitim programı, uzman eğitimci kadrosu ve tam donanımlı fiziksel imkanları ile sağladığı öğrenme ortamlarında, öğrencilerinin erken çocukluk yıllarından itibaren mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmeleri için tüm imkanlarını etkin ve verimli şekilde kullanmaktadır.

  Kıymetlilerimiz, ülkemizin geleceği ve aydınlık yarınlarımız olan bugünün sevgili çocukları, Onlara yaşamını adamış, onlar için her daim en iyisi ve en güzelini dileyen değerli anne-babalar,

  Sizleri büyük Zafer Ailesinin bir parçası olarak geleceğin mutlu ve başarılı bireylerini yetiştirerek aydınlık geleceğimizi birlikte, el ele inşa etmek üzere aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

  Zeynep Seda ŞANLI
  Zafer Anaokulu Müdürü

 • Eğitim/Öğrenme Yaklaşımı

  Anaokulumuzda eğitim; Türk milli eğitiminin ilke ve amaçlarına uygun olarak, MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’nda belirlenmiş kazanımlar doğrultusunda, yapılandırmacı eğitim yaklaşımı temel alınarak gerçekleştirilir.

  Anaokulumuzda benimsenen eğitim modeli, Zafer Kolejine özgü olarak yapılandırılmıştır. Bu model, çocukların ilgi, ihtiyaç ve gelişimlerine yönelik olarak bilimsel veriler ışığında süzgeçten geçirilmiştir. Bilimin doğasına ve çağın gereksinimlerine uygun nitelikte, belirlenmiş eğitim hedeflerine etkili ve doğru yöntemlerle ulaşılması amaçlanarak çocuklarımıza nitelikli öğrenme ortamları sunacak şekilde tasarlanmıştır.

  Zafer Koleji, kendine özgü eğitim modeli ile çocuklarımızın gelişimlerini bire bir ve etkili biçimde destekler. Bu model ile onların dinamik toplumun bir parçası olacak şekilde üst düzey becerilerle donanmış, mutlu ve öz güvenli bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir. Bu nedenle anaokulumuzda okul öncesi eğitim, tüm dünyada uygulanan, birbirinden farklı yöntem ve içeriklerle High Scope, Montessori, Reggio Emilia, Waldorf gibi farklı eğitim yaklaşımlarına özgü program ilkeleri ile zenginleştirilmiştir. Anaokulumuzda eğitim; modern, gelişimsel, sorgulamaya ve problem çözmeye dayalı, yaparak-yaşayarak aktif öğrenmeyi benimseyen bütünleştirilmiş bir yapıda gerçekleştirilir. Bu yapı, çocuklarımızın “bugünü yaşayarak geleceğe hazırlanmaları” fikrini yaşantı ve deneyimlere dönüştürecek içerik ve niteliğe sahiptir.

 • İngilizce Eğitimi

  Dünya çocuklarının, farklı kültürlere ait bireyler olarak konuştukları diller, birbirinden farklı yapı ve özelliklerde olsa da çocukların dil öğrenme süreçleri evrenseldir. Dil edinimi, bireyde doğuştan gelen bir özelliktir ve birey, yaşamının erken yıllarında aile başta olmak üzere, çevresinde konuşulan dili yaşantı ve deneyimleri yoluyla doğal olarak öğrenmektedir. Bu nedenle erken çocukluk yıllarında duygu, düşünce, ilgi ve ihtiyaçlarını ifade etmesine fırsat yaratılarak bireyin ikinci bir dili de öğrenmesi için doğru ve sağlıklı bir ortam sunulmuş ve hedeflenen ikinci yabancı dil eğitimi için nitelikli bir temel atılmış olur.

  Zafer Kolejinde dil edinimi ve öğretiminde “iletişimsel yaklaşım” temel alınmış ve öğretim programımız “Avrupa Ortak Dil Ölçütleri” ile bağdaştırılmıştır.

  Yoğun ders saatleri ile desteklenerek dilin temel işlevi olan yazılı ve sözlü iletişimi hayata geçirmeyi hedefleyen yabancı dil öğretimimize anaokulumuzda uygulanan “Çift Dilli Eğitim Programı (Bilingual)” temel oluşturmaktadır.

  Çift dilli eğitim modelinde yabancı dil, bir ders değil, iletişim aracı olarak kullanılır. Çocuklarımız, günlük yaşamları içerisinde yabancı dille iletişim kurarak dil öğrenimini içselleştirirler. Çocuklarımızın bu süreçte ingilizceye karşı olumlu tutum geliştirmeleri, farklı dil ve kültürlere ilişkin farkındalık kazanmaları programın temel hedefi olması ile birlikte, bu program, yabancı dil öğreniminin başlangıcını oluşturması açısından da önemlidir. Böylece, Zafer Kolejinde eğitimine devam eden çocuklarımız için İngilizcenin yanı sıra ilkokul 3. sınıftan itibaren öğrenmeye başlayacakları ikinci bir yabancı dil* eğitimi bakımından gerekli altyapının oluşturulması da sağlanır.

  Anaokulunda çift dilli sistem ile yabancı dil eğitimi alan çocuklarımız, ilkokul 1. sınıfa devam ettiklerinde haftada 12 saat uygulanan İngilizce dersi ile dil eğitimlerine yoğun bir biçimde devam etme imkanına sahip olurlar.

  Çift dilli eğitim sistemi, çocuklarımızda zihinsel esneklik ve soyut düşünme becerilerinin de gelişmesini sağlar.

  Anaokulumuzda uygulanan yabancı dil eğitimi ile çocuklarımızın dil ve bilişsel gelişim süreçlerinin yanı sıra sağlıklı öz güven gelişimi, problem çözme becerilerinin gelişimi, analitik, çoklu, alternatifli ve yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimi ve sosyal-duygusal gelişimleri de desteklenmektedir. Bu süreç, aynı zamanda çocuklarımıza zihinsel esneklik ve soyut düşünme edinimlerini de beraberinde getirir.

  İngilizce edinimine yönelik olarak uygulanan ipucu verme, görselleştirme, akran etkileşimi sağlayarak sosyal öğrenme, hareket, jest ve mimik kullanma, etiketleme, oyun, şarkı öğretimi, drama, göster-anlat gibi yöntemler ile çocuklarda dil gelişiminin temelini oluşturan dinleme, anlama, konuşma ve kavram edinimi gibi becerilerin gelişimi başarıyla gerçekleştirilir.

  *Seçmeli olarak Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Rusça derslerimiz de vardır.

 • Aile Katılımı Etkinlikleri

  Çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlarken bu yolda birlikte yürüdüğümüz ve aynı amaç ile hareket ettiğimiz ailelerimiz, en büyük işbirlikçilerimizdir. Bu nedenle ailelerimizin her aşamada bizlerle iletişim halinde olmaları, çocuklarının okul yaşamları ve gelişimi ile ilgili bilgilendirilmeleri ve eğitim sürecinin aktif katılımcıları olmaları kurumumuz için çok önemlidir.

  Okulumuzda düzenli olarak aile katılım etkinlikleri, atölye çalışmaları, bireysel görüşmeler, toplantılar ve eğitim seminerleri düzenlenir.  Ailelerimizin çocuklarını okul ortamında arkadaşları ile gözlemlemesine olanak vermek ve okul-aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla birçok etkinlik gerçekleştirilir.

  Ailelerimiz, kurumumuzda eğitim sürecinin ve Zafer Kolejinin ayrılmaz bir parçası olarak çocuklarının eğitim ve gelişimini sağlıklı ve düzenli şekilde izleme olanağı bulurlar.

  Aynı amaç ile hareket ettiğimiz ailelerimiz en büyük işbirlikçimizdir.

 • Sağlık & Özbakım

  Beslenme

  Anaokulumuzda beslenme; kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere günde 3 öğün olarak öğretmen gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Beslenme programı, çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak uzmanlar tarafından titizlikle yapılmaktadır. Kahvaltı ve yemeklerimiz okulumuz bünyesinde hijyen kurallarına uygun şekilde özenle hazırlanıp servis edilmektedir.

  Uyku ve Dinleme

  Küçük yaş gruplarının gelişim özelliklerine uygun şekilde dinlenme ihtiyacına yönelik hazırlanmış güvenli ve hijyenik uyku odalarında uyku ve dinlenme etkinliği gerçekleştirilir.

  Sağlık

  Okulumuzda tam zamanlı olarak okul doktoru ve hemşireler görev yapmaktadır. Anaokulumuzda aile iş birliği ve onayı ile çocuklarımızın boy, kilo ve genel sağlık izlemeleri yapılır.  Hasta nakil aracımız, ihtiyaç olması durumunda yerleşkemizde sürekli olarak tam donanımlı ve hazır şekilde bulunmaktadır. Çocuklarımızın sağlık ve güvenliği, öğretmenlerimiz, uzmanlarımız ve yardımcı personelimizce titizlikle göz önünde bulundurulur. Ayrıca okulumuzda sağlıklı beslenme, sağlıklı büyüme ve gelişim ile ilgili çeşitli çalışmalar yürütülür. Çocuklarımızın tuvalet, temizlik ve giyinme gibi temel öz bakım ihtiyaçları doğru ve sağlıklı yöntemlerle desteklenir ve beceri gelişimi sağlanır. Hastalık, ilaç kullanımı, acil tedavi ve nakil durumlarında aile bilgisi ve onayı dahilinde yönlendirme yapılır.

 • Video Galeri