İnsan Kaynakları
 • Zafer Koleji, bilimsel düşünceyi benimsemiş, Zafer Koleji vizyon ve misyonuna sahip çıkan, gelişime ve değişime açık, araştıran, sorgulayan ve uygulayan, takım ruhuna inanan ve ekibi ile geleceğin örnek bireylerine öncülük etmeyi hedeflemiş, zamanı ve kaynaklarını etkili kullanabilen, sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağını Zafer Koleji ailesine kazandırmayı ve bu insan kaynağının verimliliğini ve aidiyetini sürdürmeyi kendine ilke edinmiştir.

 • Zafer Koleji işe alım sürecinde, adaylarımıza uzman bir ekip tarafından hazırlanmış, mesleğindeki temel becerilerini ve tecrübesini ölçmeye yönelik, alana göre özelleştirilmiş sınavlar uygulanır. Yapılacak sınav öncesinde, internet, e-mail ve gazete gibi iletişim araçları kullanılarak işe alım yapılacak pozisyonlar duyurulmaktadır. İhtiyaç olan pozisyona, İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi’nden başvuru yapmış tüm adaylar değerlendirilir ve kriterleri sağlayan adayların sınava katılımı için gerekli davet yapılır. Zafer Koleji tüm adayların objektif ve etik değerlerle şekillenmiş bir işe alım süreci yaşamalarını önemser ve ücret politikasını yine kriterler çerçevesinde belirler.

  • Ankara Zafer Okulları iş ilanları kariyer.net ve http://www.zaferkoleji.com.tr/ web adreslerinde yayınlanmaktadır.
  • Başvurunuz elimize ulaştığında, sistem tarafından başvurunuzun alındığına ilişkin bilgi maili tarafınıza gönderilir.
  • Tüm özgeçmişler gizlilik esasları çerçevesinde değerlendirilmektedir.
  • Ankara Zafer Okulları İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi akademik kadro ilanları, her yıl tüm branşlar için yayınlanmaktadır, yıl içerisinde oluşan boş pozisyonlara bağlı olarak ilgili branş başvuruları değerlendirmeye alınıp sınav ve mülakat süreci uygulanır.
  • Başvuru sırasında belirtilen bilgilerde yanlış beyanda bulunulması durumunda, aday hangi aşamada olursa olsun yapılan başvuru geçersiz sayılır.
  • Başvuru yapan adayların aynı branştan ya da aynı okulda çalışan başka adaylarla karşılaşmaması için sınav – mülakat tarih ve saatlerinin planlaması yapılırken gerekli hassasiyet gösterilir.

  • Başvuru ön değerlendirme sürecinde dikkat edilen hususlar:

  1. Eğitim Fakültesi mezunu ya da Pedagojik Formasyon Belgesine sahip olmak
   • Milli Eğitim Bakanlığı atanma koşullarının taşınması,
   • Branş uygunluğu,
  2. En az 2 yıl okul deneyimine sahip olmak
  3. 45 yaşını doldurmamış olmak
  4. Askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az iki yıl tecilli olması

  • Zafer Koleji tarafından belirlenen idari /destek kadro ihtiyaçları http://www.zaferkoleji.com.tr/ web adresinde gazete ilanı vb. yöntemler kullanılarak duyurulmaktadır.
  • İdari kadrolarda bulunan açık pozisyonlara başvurmak isteyen kişilerin iş başvurularını, internet ortamından ya da son 6 ayda çekilmiş 1 adet resimleri ile kolejimize bizzat gelip, iş başvuru formunu doldurarak yapmaları gerekmektedir.
  • CV’si incelenen adaylardan uygun bulunanlar İnsan Kaynakları departmanı tarafından görüşmeye davet edilir. İnsan Kaynakları görüşmesi olumlu olan adaylar ikinci görüşme için ilgili birim / bölüm müdürüne yönlendirilir.
  • Adayın birim yöneticisi / departman müdürü pozisyonu olması durumunda süreçte Genel Müdür görüşmesine de yer verilir.
  • Olumlu bulunan adaylara İnsan Kaynakları departmanı tarafından iş teklifi yapılır.
  • İşe girişi yapılan çalışan Oryantasyon Eğitimine tabi tutulur ve eğitim sonrası fiili olarak görevine başlar.